گزارش وحید بهشتی از پارلمان اروپا در ارتباط با ارائه گزارش نقض گسترده و مستمرحقوق بشر در ایران

۸۴۱

تیم وکلای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» با حضور در پارلمان و دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا، آخرین گزارشات مربوط به نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران را تقدیم نمایندگان پارلمان اروپا میکنند، ملاقاتهای «ماه اکتبر» وکلای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷ در استراسبورگ فرانسه آغاز و تا روز جمعه ۴ آبان در استراسبورگ آدامه و در هفته آینده در بروکسل بلژیک ادامه خواهد یافت.

گزارش ماه اکتبر «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» که تقدیم نمایندگان پارلمان اروپا می شود، شامل تعداد بی رویه اعدامهای روزانه، بازداشت و بستری کردن سید هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور در آسایشگاه، ادامه حصر غیر قانونی دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی و تشدید فشارها بر ایشان و پیروانشان بخصوص وضعیت اسفبار صدها درویش زندانی در زندانهای فشافویه و قرچک ، وضعیت وخیم دکتر فرهاد میثمی در ۸۶ مین روز اعتصاب غذا، قتل فجیع دکتر فرشید هکی و موارد دیگر نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران بود.

در گزارش این ماه به شکل گیری اعتصابات و اعتراضات گسترده مردم ایران در سراسر کشور به دلیل بی توجهی و بی مسئولیتی مدیران نظام حاکم بر ایران اشاره شده است و از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته شده که مسئله حقوق بشر و بی توجهی حکومت ایران به حقوق شهروندان ایرانی را در اولویت قرار دهند.

گزارش این ماه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ایران به نمایندگان پارلمان اروپا، به مانند ماههای گذشته نشان از این دارد که وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه روز به روز وخیم تر میشود.