برگزاری مجلس فقری یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ در پاریس با حضور حاج دکتر سید مصطفی آزمایش دانشمند محترم و ماذون معظم

۱,۴۵۹

هو

۱۲۱

باطلاع میرساند مجلس شب دوشنبه (امشب) – ۲۰/آبان/۱۳۹۷  – در پاریس با حضور دانشمند  فرهیخته و مأذون عظیم الشأن سلسله جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش سلمه الله برگزار گردید و به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و بنابر سنت سنیه حضرت آقا روحی فداه که ختم سوره مبارکه انعام را بیاد همسر فاضل و عارفه خویش در ابتدای هر ماه قمری منعقد می فرمایند آقای دکترآزمایش نیز در مجلس سوره مزبور را تلاوت و شرح و تفسیر فرمودند که در کانال فراق مجذوب سخنرانی و تفسیر ایشان قابل دسترسی برای عموم است.

بنده کمترین؛ محمداسماعیل صلاحی