دشمنان قسم خورده فقر و درویشی از مقلّدان کدامیک از مراجع تقلید حکومتی هستند؟

۱,۱۳۶

چندی پیش همایشی با عنوان «همایش ملی تصوف ، نقدها و شاخصه ها» در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

دست اندارکاران این همایش پیش از برگزاری همایش برای جمع آوری آراء و نظرات جمعی از مراجع تقلید حکومتی علیه پیروان تصوف و عرفان به سراغ برخی از این آقایان در شهر قم رفتند. از جمله این مراجع که دشمنی آشکار و علنی اش علیه پیروان طرایق صوفیانه و درویشی بر کسی پوشیده نیست آخوندی است بنام آیت الله محمدعلی علوی گرگانی.

آخوند علوی گرگانی اینبار در دیدار مسئولان مفام –مجمع فعالان فرق، ادیان، اقوام و مذاهب سراسر کشور  – پیش از ظهر روز یکشنبه که در دفتر کارش انجام شد   جهت برملاساختن دشمنی آشکارش علیه مکاتب عرفانی در کشور از گردانندگان چنین تشکلات ضدتصوفی – مفام –  تقدیر و تشکر کرد.