چرا مراجع «مولانا» را حرام کردند؟

۸۷۵

صوفی‌گری دوران مولانا و عاشقی با خدا بی واسطه‌گری روحانیان و مراجع؛ بساط «خمس و زکات» و دلالی رابطه با خدا را از شیعی‌گری آقایان می‌گیرد و بساط کاسبان دین فروش را کساد می‌کند! پس ساختن سریال مولانا «حـرام» است!
به تازگی دو مرجع تقلید قم که روابط تنگاتنگی با دربار ولی فقیه دارند ، به شکل «خودجوش و هماهنگ!» ساخت یک سریال تلویزیونی پیرامون زندگی مولانا و شمس تبریزی را «حرام» اعلام کرده‌اند!
آقایان در مورد خوردن حقوق کارگران و حبس آنان نظر نمی‌دهند!
آقایان علما در مورد «اعمال شِرک‌آمیز ولایت فقیه» و استبداد دینی خفقان گرفته‌اند!
آقایان در مورد مرگ دختر آبی  و ظلم به زنان همواره سکوت کرده‌اند!
آقایان در مورد بردن کشور به کام جنگ حرفی ندارند!

آقایان می‌ترسند «ترویج صوفیه»؛ بساط خمس و زکات گرفتن و واسطه‌گری تشیع درباری و صفوی آنها را تعطیل و کساد کند؛ برای همین ساخت سریال مولانا را حرام می‌کنند! همه چیز به نام «خدا»! تجارتی بی زحمت به نام دین!

بابک‌داد ۹۸/۷/۶

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.