«سوره مجادله»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۷۹۲

کاری از : آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ۴ مهر ١٣٩٨