تبریک صمیمانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش به محضر مبارک جناب آقای مهندس حاج سیدعلیرضاجذبی ثابتعلیشاه

۱,۴۵۳

هو

۱۲۱

محضر مبارک جناب آقای مهندس حاج سیدعلیرضاجذبی ثابتعلیشاه دامت توفیقاته

با عرض سلام و احترام و آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای آن شیخ ارجمند و بزرگوار
بذل عنایات خاصه و محبت های ویژه ء حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب عالیمقدار سلسله حقّهء سلطانعلیشاهیه گنابادی نسبت به شما شیخ بزرگوار را از صمیم قلب تبریک گفته و از درگاه قادر منّان توفیقات هرچه بیشتر جنابعالی را در انجام و اجرای مسئولیتهای الهی مسئلت دارم.
امید آن که عموم ارادتمندان خالص و صادق سلسله نعمت اللهیه گنابادی سالهای سال در زیر سایهء خورشید پایهء مولای مُعَظّم حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفدا به رشد و تعالی و کسب اخلاق و فضائل انسانی در بستر سیرتحول جوهری نائل گردند.

خاکپای فقرای نعمت اللهیه سلطانعلیشاهیه گنابادی
حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش
پنجشنبه یازدهم مهرماه  ۱۳۹۸