قسمت سیزدهم برنامه در جستجوی حقیقت

واکاوی سانسور و وضعیت مخاطره آمیز خبررسانی پیرامون دراویش

۳۱۲

در قسمت سیزدهم از مجموعه برنامه های «در جستجوی حقیقت»، کارشناسان برنامه، حمید قره گزلو، مسئول گروه اقدام ایران در دفتر بین المللی «آزادی مذاهب» در وزارت خارجه آمریکا، افشین ساجدی، مسئول بخش حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در اتحادیه اروپا و امیرعلی لباف، فعال حقوق دراویش، به بررسی سانسور خبری دراویش و تلاش حکومت برای بهره برداری از این جمعیت صوفیانه در ایران به نفع منافع رژیم، پرداختند.

با توجه به توطئه های طراحی شده علیه شهروندان، بویژه وضعیت مخاطره آمیز دراویش در سالهای اخیر که در فجایع گلستان هفتم به سرکوب خونین و زندانی شدن صدها درویش، قتل سردار محمد راجی زیر شکنجه، قتل درویش محمد ثلاث، ترور بیولوژیک و شهادت دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه در سوم دیماه ۹۸و در نهایت به ترور بیولوژیک بهنام محجوبی در ۲۴ بهمن ۹۹ انجامید، در این برنامه وضعیت بایکوت و سانسور کامل خبری و اصولا وضعیت امروز خبرگزاری های رسمی دراویش مورد بررسی قرار می گیرد.

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه : 

قسمت دوم «در جستجوی حقیقت»: بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده

قسمت سوم «در جستجوی حقیقت»؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد  

قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت؛ « قوس فعالیتهای حسینعلی کاشانی، یکی از «نمایندگان حکومتی» در سلسله گنابادی، از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی»

قسمت ششم برنامه در جستجوی حقیقت؛ «مکتب درویشی قابل تفکیک نیست»

قسمت هفتم برنامه «در جستجوی حقیقت» : وقف و دست‌اندازی بر موقوفات سلسله گنابادی

قسمت هشتم برنامه «در جستجوی حقیقت» : منابع مالی سلسله گنابادی و وضعیت نگران کننده دراویش زندانی و خانواده هایشان

قسمت نهم برنامه در جستجوی حقیقت؛ فرامین طریقتی دکتر نورعلی تابنده و تلاش برای اشاعه تصوف و عرفان در جهان

قسمت دهم برنامه در جستجوی حقیقت؛ بخش دوم فرامین طریقتی دکتر نورعلی تابنده و تلاش برای اشاعه تصوف و عرفان در جهان

قسمت یازدهم برنامه در جستجوی حقیقت؛ واکاوی دلایل دشمنی با دکتر نورعلی تابنده

قسمت دوازدهم برنامه در جستجوی حقیقت؛ واکاوی دلایل دشمنی با دکتر نورعلی تابنده