«سوره اعراف»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۶۱۴

کاری از : آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

بتاریخ : ١۴ مهر ١٣٩٨