«سوره طه»؛ تلاوت، تفسیر و تشریح آیاتی از قرآن مجید

۸۵۰

آیاتی از سوره مبارکه طه

گفتاری از : جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

تاریخ : ۲۶ آبان ١٣٩٨