چرخ‌زنان تا منزلگه خورشید

۱,۰۱۵

مفهوم آسمان در اشعار عرفا و شعرا. در این گفتار به رابطه سماع با سرزمین فرادست و ساکنان اقلیم هشتم پرداخته خواهد شد.
چگونه می‌توان از بدن عنصری منخلع شد و با سفر در تونل زمان به دیدار ساکنان اقلیم هشتم نائل شد؟
تشریح مفهوم مجرد شدن از بدن عنصری برای سفر به سرزمین فرادست (چون مسیحا) و آناتومی فلکی بدن اختری.
معنای «لن یلج ملکوت السماوات والأرض من لم یولد مرتین» به نقل از حضرت عیسی مسیح چیست؟

 

Voir cette publication sur Instagram

 

مفهوم آسمان در اشعار عرفا و شعرا. در این گفتار به رابطه سماع با سرزمین فرادست و ساکنان اقلیم هشتم پرداخته خواهد شد. چگونه می‌توان از بدن عنصری منخلع شد و با سفر در تونل زمان به دیدار ساکنان اقلیم هشتم نائل شد؟ تشریح مفهوم مجرد شدن از بدن عنصری برای سفر به سرزمین فرادست (چون مسیحا) و آناتومی فلکی بدن اختری. معنای «لن یلج ملکوت السماوات والأرض من لم یولد مرتین» به نقل از حضرت عیسی مسیح چیست؟ #اقلیم_هشتم #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #قرآن_مجید #حافظ_شیرازی #سفیران_امام_زمان #صوفی #تونل_زمام #بدن_عنصری #سماع #بدن_اختری #مسیح #آناتومی_فلکی #آناتومی_بدن_اختری #حواریون #حضرت_موسی #حضرت_الیاس #سلوک_تن_و_روان #نیروی_جاذبه #جاذبه_ماه #جاذبه_کیهانی #گرانش_زمین #جرم #انرژی #جزر_و_مد #تولد_دوباره

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکترسیدمصطفی آزمایش