گزارشی محرمانه از اطلاعات ناجا پیرامونِ بازداشتِ دکتر نورعلی تابنده

۱,۱۷۴

گزارشی از “پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا” با نام اختصاری فتا، پیرامون قیام ۹۶، بازداشت خانگی دکترتابنده، سلسله گنابادی و پیش بینیِ تهدیدات و حوادث احتمالی که منجر به آبان ۹۸ شد.

بتازگی گزارشی محرمانه از اطلاعات ناجا بدست یکی از درویشان گنابادی رسیده که به قیام دیماه و بهمن ۹۶ پرداخته، بر محورِ سلسله گنابادی و جناب آقای دکترتابنده و حمله به گلستان هفتم

گزارش فوق، در چندین بخش نوشته شده از جمله: اعتراض‌های درویشان گنابادی، گلستان هفتم، دستگیری‌ها، دکترتابنده، روز درویش، حصرخانگی، شبکه‌های اجتماعی، حوادث بهمن سال ۹۶، تهدیدات، تجزیه و تحلیل

در بخش حوادث بهمن ۹۶ به چند نکته اشاره می‌شود از جمله: خبر دستگیری دکترتابنده، تجمع درویشان در گلستان هفتم برای جلوگیری از تعرض نیروهای امنیتی به منزل دکترتابنده، درگیری نیروهای امنیتی و لباس شخصی با دراویش، افزایش درویشان در گلستان هفتم، انتشار اخبار در رسانه‌ها، حضور نیروهای امنیتی-انتظامی-لباس شخصی در گلستان هفتم و همچنین گفتگو با درویشان و تعهد شفاهی مقامات مبنی بر عدم برنامه‌ای برای بازداشت دراویش و در نتیجه بازداشت نعمت ریاحی و آنچه در گلستان هفتم روی داد.

در بخش تهدیدات، ابتدا به هراس حکومت ناشی از، برگزاری مراسم و تجمعات مردمی در پی درگذشت شخصیت‌های سیاسی-اجتماعی در چند سال گذشته اشاره می‌شود که قابل کنترل نبوده و سپس اعلان می‌دارد که بیم آن وجود دارد که در پی درگذشت قطب دراویش، جمعیت گسترده‌ای از اقصی نقاط کشور گرد هم آیند و از جهت «سبقهٔ وضعیت حصرخانگی دکترتابنده و فعالیت گسترده پیروان ایشان و عدم تحقق رفع بازداشت‌خانگی»، این موضوع باعث بروز کینه توزی درویشان گنابادی علیه حکومت گردیده و احتمال حضور فتنه‌گران در مراسم وی و سر دادن شعارهای ساختارشکن و ضدنظام و به طبع آن سواستفاده رسانه‌های به زعم نویسندهٔ گزارش، معاند و غربی صورت بگیرد که دور از ذهن نیست.

در بخش تجریه و تحلیل نیز، چشم اندازی داده شده از نابسامانی کشور و در نتیجهٔ وضعیت بحرانی جامعه و عدم اقدامات مؤثر توسط سران حکومت در کنترل این وضعیت و بروز اعتراضات و تجمعات گسترده صنفی و… در اقصی نقاط کشور که می‌گوید: باعث موج سواری و سواستفاده جریان‌های معاند می‌شود و عنوان می‌کند: با توجه باینکه ایران در میانهٔ جنبشی اعتراضی و خشونت آمیز قرار گرفته و تمامی طیف‌ها و گروه‌های معاند سرسپرده، مترصد فرصتی هستند که با توسل به آن، نیات شوم خود مبنی بر اغتشاش و فراخوان، پیاده نظام خود را در سطح خیابان‌ها، سازماندهی کنند و تحرکات میدانیِ عناصر معاند و ضدنظام در خیزش‌های اعتراضی صورت بگیرد و در نهایت؛ براندازی در روزهای آتی که آبانماه ۹۸ باشد را، پیش بینی کرده است.

و اما بعد

این گزارش اطلاعات ناجا، صراحت دارد بر موضوع بازداشت خانگی دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و همچنین عدم رفع حصر ایشان که موجب کینه درویشان از حکومت شده است و همین امر، زمینه اعتراضات گسترده دراویش، در صورت بروز هرگونه مشکلی را فراهم می‌کرده که چنین اعتراضاتی از جانب دراویش سابقه داشته و پیش‌بینی نویسنده در موضوع فوق و بروز تجمعات احتمالی، درگذشت دکترتابنده بوده و دلیلش، عدم رفع حصر و همچنین تجمع مردم در هنگامهٔ درگذشت شخصیت‌های سیاسی-اجتماعی می‌باشد که در سالهای گذشته روی داده است.

گزارش؛ نکات قابل توجهی دارد و محور بحث ما در اینجا، حصرخانگی قطب دراویش و انکار آن از سوی افرادی است که خود را بدروغ، نماینده دکترتابنده معرفی کردند. این گزارش نشان دهندهٔ درستیِ سخنان و فعالیت‌های بخشی از جامعهٔ فعالِ درویشان گنابادی در موضوع بازداشت‌خانگی دکترتابنده است و همچنین کذب بودن ادعاهای آن دسته که حصر و محدودیت‌ها و آنچه پیرامون دولتسرا، سلسله و ایشان گفته شد را انکار کردند و کوشیدند خواسته‌های برحق درویشان را به نفع حکومت، از مسیر درست خارج کرده و جامعه دراویش را به خاموشی بکشند که فجایعی غیرقابل جبران را، بهمراه داشته است.

اکنون دیگر بر کسی پوشیده نمانده که درویشان آنچه می‌گفتند و نگرانی‌هایی که داشتند کاملا بجا بوده، چه در موضوع گلستان هفتم، چه در مسئلهٔ بازداشت خانگی دکترتابنده و دیگر موارد طرح شده. دیری نمی‌پاید که مدارکی بیرون خواهد آمد و تصدیق می‌کند آنچه درباره مسمومیت‌های مکرر و ترور دکترتابنده در سه سال گذشته گفته‌ شده، درست بوده و همچنین مسائل مطرح شده درباره خائنین که در داخل و بیرون از سلسله، همدست شدند و سورساتی بپا کردند برای حکومت که آنچه می‌خواهد را با سلسلهٔ گنابادی انجام دهد.

مواضع درویشان در دفاع از پیر، و حقوق شهروندی و کشورشان، موجب شد؛ ترس حکومت صدچندان گردد، با توجه به جنایاتی که مرتکب شده‌اند. و در همین راستا جماعتی را، روانهٔ میدان کردند تا با سوار شدن بر حماقت افرادی وابسته و سست عنصر، خواسته‌های درویشان را هدف قرار بدهند و اصل موضوع را با پروپاگاندا و طرح مسائل حاشیه‌ای زیر سوال ببرد تا بلکه از هزینه‌هایی که برایشان رقم می‌خورد فرار کنند و تمام ماجرای پیش آمده را بر گردن درویشان بی‌اندازند و از اینرو، بایستی گروهی از داخل سلسله را همراه می‌کردند که بدون آنها، انجام چنین کاری، محال بود.

در موضوع بازداشت دکتر تابنده: انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به مدیر مسئولی جناب دکترآزمایش، از همان ابتدای حمله به گلستان هفتم و بازداشت خانگی جناب دکترتابنده، تمام وقت به موضوع رفعِ حصر ایشان اشتغال داشتند که هزینه‌های سنگینی را برای حکومت رقم می‌زد و موجب شد جمهوری اسلامی از چندین جناح دست به حمله بزند. از آنجایی که جمهوری اسلامی، اعتباری میان ایرانیان ندارد و همچنین در جوامع بین‌المللی نیز به نقض حقوق بشر شناخته شده است، بایستی تدابیری می‌اندیشید که این هم از سوی درویشان زیر سوال برود. دراویش نیز همانند دیگر مردم، سالها زیر ستم این حکومت قرار دارند و دستیابیر به امر، غیرممکن بود. برای همین پیش از وقوع گلستان هفتم، زمینه را فراهم کرده بودند.

۱-گسیل کردنِ نفوذی‌ها زیر عنوان درویش و حمله به انجمن پاسداشت و حقوقدانان و فعالان در این زمینه و تقلیل دکترتابنده از یک شخصیت برجستهٔ اجتماعی به فردی بسته در غالب مناسبات درویشی

۲-استفاده از نفوذی‌های درویش نما، در جهتِ تخریب دکترآزمایش و انجمن پاسداشت که فعالیت‌هایشان در راستای رفع حصر، بی نتیجه بماند و موجبات همبستگی و اعتراض درویشان برای رفع حصر دکترتابنده فراهم نشود.

۳-فشار به دکترتابنده برای تکذیب بازداشت خانگی و موضوعات مطرح شده در جامعه که فشارهای بین‌المللی را به حکومت شدت می‌بخشید.

۴-استفاده از خائنین برای صدور بیانیه‌هایی در جهت تکذیب بازداشت خانگی دکترتابنده و ستم‌هایی که بر درویشان وارد آمده

۵-تهدید بقتل دکترازمایش بجهت پیگیری مداوم در مسئله رفع حصر، پس از بی‌نتیجه ماندن نقشه‌ها

۶-گمراه کردن دراویش با ترفند اطاعت امر از افرادی که ثابت شده دروغگو و توطئه گر هستند و از ابتدا نیز با نقشه وارد این بازی شده اند تا سلسله را از مسیر حقیقی آن خارج کنند و این مهم حاصل نمی‌شد، مگر با طرح بازداشت خانگی دکترتابنده و فریب جامعه درویشی

احمقانه است اگر کسی گمان ببرد که این افراد نادانسته دست به چنین کارهایی زده‌اند، چراکه آنها بخشی از پروژه بودند و بارها این موضوع نشان داده شده، با استناد به عملکرد و سخنان این افراد. البته ناگفته نماند؛ گروهی از درویشان نیز هستند که ساده‌انگارانه مسائل را نگاه می‌کنند و سرکردگان این جریان، از سادگی و اعتماد این گروه از درویشان، نهایتِ بهره‌برداری را کرده‌اند و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

مشخصا؛ محمدتابنده، میریونس جعفری، حسینعلی کاشانی، غلامرضا هرسینی، موازی با دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت و همچنین کانال‌های لجن‌پراکنی همچون؛ فرقه‌نیوز، کانال موسوم به خبرگزاری صوفیه، فرق و ادیان و… بطور گسترده در تخریب و منزوی کردن درویشان و ادامه بازداشت خانگی دکترتابنده و ترور ایشان فعالیت کرده‌اند.

وقتی اصلِ یک مسئله‌ای انکار شود، تمامِ انرژی افراد بایستی صرف اثبات موضوع گردد و خودبخود اصل، قربانی حاشیه می‌شود و این امر با برنامه‌ای از پیش طراحی صورت گرفت و همچنان ادامه دارد.

سرکوب درویشان، همانطور که بارها گفتیم و مستند نشان داده‌ایم، پروژه‌ای بوده که سالها روی آن کار کرده‌اند، اما به نتیجه مطلوب نرسیدند. جناب دکترتابنده نیز بارها در این مورد فرمایشاتی داشته‌اند. در سخنرانی۱۴ اردیبهشت ۹۳ نیز اشاره می‌نماید که؛

«…الان همش تبلیغات می‌کنند و میخواهد ما را بکشانند به دخالت‌های سیاسی، برای اینکه بعد سرکوبمان کنند». 

عدم موفقیت حکومت در سرکوب درویشان گنابادی که هر بار محبوبیت اهل تصوف را بهمراه داشته و سرخوردگی و شکست حکومت را فراهم آورده، موجب شد که در فکر نفوذ بیفتند و از داخل این اتحاد را موریانه‌وار بخورند و دراویش را بجان هم بی‌اندازند و زمینه‌ای بیافرینند که دراویش را مقصر همه مشکلات پیش آمده نشان دهند و حکومت را مبرا. در همین راستا با تهدید و جذب تعدادی سست عنصر و فرومایه، این نقشه را اجرایی کردند و از آنجایی که می‌دانستند، قلب سلسله دکترتابنده می‌باشند، تصمیم گرفتند برای اینکه دراویش را بدام بی‌اندازند، به قلب سلسله بزنند که در نتیجه گلستان هفتم را رقم زدند.

۱۵ اسفند ۹۶، جناب آقای دکترتابنده در یک فایل تصویری، تلویحا از بازداشت‌خانگی و همچنین سلامتی کامل خویش خبر دادند، با استناد به نظر پزشکان، که جای هیچگونه شک و شبهه ای باقی نماند.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، همچنان که سرکوب درویشان را در مجامع بین المللی دنبال می‌کرد، بطور شبانه روزی درصدد رفع حصر دکترتابنده برآمدند و به هر طریقی این موضوع را از مجاری گوناگون پیگیری می‌کردند تا جاییکه رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور گفت: تأمین امنیت قطب طریقت گنابادی برعهده نظام است و این آغاز بازداشت خانگی دکترتابنده بود.

اما با این حال، افردی که خود را تحت عنوانِ نماینده جا زده بودند، مدام این مهم را انکار می‌کردند و تمام فعالیت‌های حقوقی درویشان و نهادهای حقوق بشری را با طرح مواضعی پوچ، زیر سوال می‌بردند. حتی پس از اینکه آقای دکترتابنده در مصاحبهٔ تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۷ به صراحت موضوع محبوس بودنشان در خانه را مطرح کردند، باز هم این گروه و حامیانشان کوچکترین سخنی درباره بازداشت ایشان به میان نیاورند و راه انکار همچنان ادامه داشت.

در سومین ماه از بازداشت‌خانگی جناب دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، مدیرمسئول انجمن پاسداشت حقوق بشر، آقای دکترآزمایش؛ با توجه به مدارکی متقن درباره حصرخانگی دکترتابنده و بی‌اعتبار بودن بیانیه‌ها و پیام‌های منتسب به ایشان، خواهان پاسخگویی این افراد شدند که جز حمله و توهین، پاسخ دیگری داده نشد. در این لینک می‌توانیم ببینیم که یادآوری شود از آن زمان و فعالیت‌هایی که صورت گرفت.

ما پیروان جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی که جدای جایگاه معنوی، شخصیتی حقوقی، فرهنگی، سیاسی هستند و متعلق به همه ایرانیان و جهانیان، خواستار محاکمه و مجازاتِ عامران و عاملان این جنایات هستیم و تا زمانی که به این مهم دست بیابیم، از پای نخواهیم نشست و بطور مداوم پیگیر خواهیم بود.

اگر تا پیش از این اتفاقات مراعات حال جناب دکترتابنده را می‌کردیم که موجبات زحمت ایشان فراهم نشود، اکنون در غیاب ایشان، جایی برای مماشات و مدارا وجود ندارد.

گزارشی_محرمانه_از_پلیس_فضای_تولید_و_تبادل_اطلاعات_ناجا  (فایل پی دی اف ؛ کلیک کنید)

منبع : جریده ثبت گلستان