استدعا برای ارسال مدارک و اسناد

۸۶۸

خواهشمندم گزارشات میدانی، مدارک و اسناد خود را به کمپین دادخواهی آقای دکتر نورعلی تابنده به آدرس زیر ارسال نمائید:

[email protected]