تماس تلفنی یکی از دراویش با غلامرضا هرسینی جهت پیگیری پرونده بهنام محجوبی

۸۰۶

یکی از دروایش گنابادی در تماس با آقای هرسینی وکیلی که مدعی است وکالت دراویش زندانی را برعهده دارد و در همه جا خود را مشاور عالی سلسله معرفی میکند! این درویش گنابادی پیگیر وضعیت پرونده بهنام محجوبی می شود.

آقای غلامرضا هرسینی در پاسخ به پیگیری وضعیت پرونده بهنام محجوبی از این درویش گنابادی می خواهد که خودش را معرفی کند و وقتی این درویش گنابادی می گوید که من یکی از اخوی ها – اصطلاح مرسوم در میان دراویش که هم مسلکان خود را اخوی صدا می کنند – هستم؛ می گوید : «من به تو جواب نمی دیم!» و سپس تماس تلفنی را یکسویه قطع می کند.

 بهنام محجوبی یکی از درویشان گنابادی زندانی است که در پی وقایع گلستان هفتم بازداشت و اکنون نزدیک دو سال است که در حبس بسر می برد.

در پی ممانعت از در اختیار قرار دادن داروهای بهنام محجوبی در زندان اوین وی را به مرکز درمانی امین آباد منتقل کرده اند.

وی زیر شکنجه های روحی و جسمی قرار دارد. گفته میشود پرسنل این مجموعه برای شکنجه اش با وی رفتارهای ناشایستی دارند. قدرت تکلم بهنام محجوبی در پی تزریق آمپولهایی که او نمی داند چیست و داروهای بسیاری که به وی می دهند دچار اختلال شده. وی در آخرین تماس تلفنی از اعتصاب غذای خود خبر داد.

روایت تکان‌دهنده بهنام محجوبی از شکنجه‌ در امین آباد: روی من ادرار می‌کردند

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در حمایت از بهنام محجوبی

بهنام محجوبی از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین، محروم از رسیدگی های پزشکی