پیام تسلیت دکتر سید مصطفی آزمایش به مناسبت درگذشت «پیر دیر آزادیخواهی ایران»

۳۷۹

گه چرخ زنان همچون فلکم
گه بال زنان همچون ملکم
چرخم پی حق رقصم پی حق
من، آنِ وى ام نی مشترکم

دکتر محمد ملکی به معشوق یگانه پیوست.

پر کشیدن روح بزرگ و نورانی مجاهد نستوه و آزادیخواه دکتر محمد ملکی از قفس تن به سوی معشوق ابدی و یگانه، هر چند که برای وی بجز دست افشانی و پایکوبی نیست، ولی خانواده گرامی، و ملتی را در غم فراغش، داغدار کرد.

برای فرزاندان برومند دکتر ملکی و مردم ایران، از ایزد یکتا، صبر و استقامت را در غم فراغ این مبارز نستوه، مسالت دارم.

امروز دکتر محمد ملکی پس از سالها مجاهدت و مبارزه با ظلم و ستم جباران، جاودانه شد و به دیگر یاران خود در «جرگه جوانمردان آزادیخواه» پیوست.

دکتر محمد ملکی تا لحظه شکستن قفس تن، لحظه ای از جهاد و مبارزه در راه حق دست نکشید و چون کوهی استوار همیشه پشت و پناه مظلومان و ستمدیدگان بود. لحظه لحظه زندگیش برای کسانی که می خواهند در راه جوانمردی و آزادگی قدم بردارند، درس است.

سید مصطفی آزمایش
۱۲ آذرماه ۱۳۹۹