سکوت معنادار جمهوری اعدامی نسبت به سرکوب مسلمانان در چین و واگذاری کشور به ابرقدرت کمونیستی در جهان

۱,۰۲۲

آمریکا هم به اتحادیه اروپا برای تحریم چهار مقام چین به خاطر نقض حقوق مسلمانان اویغور پیوست

آمریکا می‌گوید به همراه اتحادیه اروپا چهار مقام ارشد چینی را به خاطر نقض حقوق مسلمانان اویغور تحریم می‌کند.

براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، آقای بلینکن گفت آمریکا نقش رهبری قوی خود برای مقابله با موارد جدی نقض حقوق بشر را ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه آمریکا اقدام کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در تحریم چهار مقام چینی را تحسین کرد.

سکوت معنادار جمهوری اعدامی نسبت به سرکوب و اعمال خشونت علیه مسلمان اویغور در حالی صورت می گیرد که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای ادعای رهبری مسلمان جهان را دارد ؛ در حالیکه نه تنها در موضوع سرکوب مسلمانان اویغور سکوت محض اختیار کرده بلکه روز گذشته مصادف با

پیشتر نیز بر اساس تفاهم نامه های همکاری خلیج فارس که زمانی به «خلیج همیشه فارس» معروف بود کلیه امتیازات بهره برداری از منابع آن به شرکت های چینی واگذار شد تا آنجا که حتی صیادان ایرانی حق صید را در خلیج فارس از دست داده و خانواده های بسیاری با محرومیت جدی مواجه شدند.