کفتار ها چرا زوزه می کشند؟

۳۴۰

فعالیتهای ستمسیتزی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر -که با الهام از شخصیت خرافه ستیز و خردگستر ، رجل آزادیخواه و سیاستمدار والاقدر جوانمردضد استبداد جناب اقای دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه قطب طریقت نعمت اللهی گنابادی) و تعالیم ایشان تاسیس گردید – سالهاست که خواب را از چشم خرافه گستران و ستمگران حاکم بر این سرزمین ربوده است.

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر پژواک جاودان نوای دلنشین حق طلبی و تسلیم ناپذیری دربرابر ظلمه و ظلم است.

نوای ملکوتی رهنمون کننده به سمت مقاومت استوارانه دربرابر مظالم سرکوبگران ستمگستر که همواره از سوی جناب آقای دکترنورعلی تابنده ابراز میشد به مصداق آیه شریفه ..

وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ

چنان بر شب پرستان خرافه گستر گران آمد که عاقبت الامر به بریدن گلوی نازنین ان جان و جهان انجامید و جهانی را برای همیشه از استماع و استمتاع آن صدای بهشتی محروم ساخت.

حضرتشان از گروهی موصوف به «موریانه های فقری » گله داشتند یعنی همان افراد که در طول سالها از لجنزاری به نام نظام جمهوری اسلامی با اسب تروای دین و مذهب به درون باروهای بلند درویشی نفوذ کرده و دروازه این حصن حصین را به امید لقمه ای نان نجس بر روی لشکریان دجال گشوده بودند.

خوشبختانه به حول و قوه باطن همیشه حاضر حضرت اقای مجذوبعلیشاه و به مصداق آیه شریفه «و مکروا و مکر الله و الله خیر ماکرین» این کید دشمنان درویشی به خودشان بازگشت و با شکسته شدن حصارهای تنگ و تار مناسبات محدودکننده، اکنون انجمن پاسداشت حقوق بشر افتخار آن را یافته است که بیش از هرزمان دیگر منادی ندای مقدس دادخواهی و حق طلبی در سراسر جهان باشد.

زوزه های اخیر گرگان و کفتاران گواه به نتیجه رسیدن فعالیتهای مستمر و وقفه ناپذیر انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ظل توجهات باطنی مجذوبعلیشاهی است.

در این میان آنچه که مایه خنده است صندلی عوض کردن روبهکان دون مایه ای است که چندی سالوسانه ریز خوار خوان شیر بودند و امروز نقاب از چهره برداشته و به امید استخوانی با گرگان وشغالان همزوزه شده اند.

خدا را شکر که سیر وقایع به گونه ای پیش رفت که گرگان و کفتاران و شغالان و روبهکان سرانجام به صف ارایی واحد در تقابل با عدالتجویان و دادخواهان واداشته شدند.

این پاسداران تباهی، نیروهای خودرا بصورت فشرده درجبهه ظلمانی تقابل با دادخواهیها و حق طلبیهای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر بسیج کرده اند و در همانحال در برابر مظاهر سقوط و انحطاط جامعه تحت حاکمیت خرافه گستران نظیر زباله گردی و گورخوابی کلیه و جشم فروشی و فرزند کشی و سوء استفاده جنسی از کودکان در مساجد و هزاران مظلمه دیگر … سکوت و بیعملی پیشه کرده اند.

قیل و قال این غائله یاداآور «ان انکرالاصوات لصوت الحمیر» است و پاسخ هواداران و کنشگران انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به این «آوای وحش» آیه ۱۱۹ سوره آل عمران میباشد:

مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

به قلم یحیی خوشمرام