واکنش درویشان زندانی به احکام قضایی: جشن و پایکوبی!

۳,۹۵۵
درویشان زندانی پس از ابلاغ احکام سنگین قضایی که بدون مراعات تشریفات قانونی و بهره‌مندی از حق وکیل برای آنان صادر شده است، در زندان بزرگ تهران مراسم جشن و پایکوبی برگزار کردند.
شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب در این دادسری ناعادلانه و ظالمانه سنگین‌ترین احکام حبس و تبعید را برای درویشان بازداشت شده در جریان حادثه گلستان هفتم صادر کرده‌اند.