شانزده سال حبس و تبعید برای سه درویش گنابادی

۱,۸۱۲
دادگاه انقلاب تهران سه درویش گنابادی بازداشت شده در جریان حادثه #گلستان_هفتم را مجموعا به تحمل شانزده سال حبس تعزیری و نفی بلد محکوم کرد.
به گزارش گلستان هفتم، #بهنود_رستمی به ۷ سال تعزیری، #حمید_عشایری به ۲ سال حبس تعزیری و #احمد_براکوهی به ۷ سال حبس تعزیری و تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده‌اند.
این احکام در حالی صادر شده است که هیچ یک از این درویشان در مدت بازداشت سه ماهه از حق وکیل محروم بوده‌اند.
آقای براکوهی در حادثه گلستان هفتم یک چشم خود را در اثر حمله لباس‌شخصی‌ها از دست داده است و با این حال مقامات قضایی از تشکیل پرونده پزشکی قانونی برای او و درویشان مجروح دیگر جلوگیری کرده‌اند.