بازنشر : «بروز بحران؛ نگاهی به هشدارهای دکتر نورعلی تابنده نسبت به توطئه ها علیه فرامین و اعلامیه های ایشان»

۲,۸۶۰

این مطلب پیشتر در تاریخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی برای تنویر افکار عمومی توسط سایت اینفوصوفی منتشر شده بود؛ در زمانیکه که مولای معظم درویشان حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در قید حیات جسمانی بودند.

بخش چهارم ؛ دکتر نورعلی تابنده می گوید : « در اعلامیه هایی که به امضا من ثبت شده، نگاه کنید »

۲۹ دیماه ۱٣۹۶ ؛ هشدار نسبت به بروز بحران

از آقایان اخوان تقاضا کرده ام حتی در اعلامیه هایی که به امضا من ثبت شده، نگاه کنید.

دکتر نورعلی تابنده در این بخش از فرمایشات پیروان خود را دعوت به توجه و دقت می کنند و بر اصالت دستورات تأکید ورزیده و از پیروان خود تقاضا می کنند که در اعلامیه هایی که به امضا ایشان ثبت شده نگاه کنند.

در اینجا به نظر می رسد مقصود ایشان تنها درج امضاء ایشان در این اعلامیه ها نیست بلکه مقصود نگاه کردن و دقت نظر در اعلامیه هاست.

چرا که بلافاصله پس از این فراز از فرمایشاتشان می فرمایند :

« خداوند افکار شیطانی را از جامعه ما دور ببرد »

به نظر میرسد ، پیشتر اشتباهاتی این چنینی از سوی برخی سر زده است و ایشان در این اظهارات لازم می دانند با تأکید به این موارد اشاره کنند.

احتمال دیگری که مطرح میشود اعمال فشار و شدت بخشیدن به این فشارها بر ایشان است که گمان میرود ، ایشان پیشتر سعی دارند پیروان خود را نسبت به دسیسه هایی که در صورت بروز هر گونه برخورد احتمالی آماده کنند و به پیروان خود هشدار دهند.

ایشان سپس از با اشاره به نفوذ جریانات مرموز به درویشی به مسئله «جاسوسی» اشاره می کنند و از آقایان مشایخ درخواست می کنند که در تنها از کسانی دستگیری کنند که طالب مکتب فقر و درویشی هستند.

ایشان در این بخش از فرمایشاتشان نسبت به «عناد و دشمنی» عده ای در سلسله ابراز نگرانی کرده و هدف غایی این اشخاص را جاسوسی و پیدا کردن نکات ضعف در میان صفوف درویشان بر می شمرند.

۲۹ دیماه ۱٣۹۶ ، بنابراین سعی کنید در دستوراتی که می شنوید و توصیه هایی که می کنید توجه داشته باشیم که این دستورات اصیل است؛ این دستورات از روی تخیل ایجاد نشده که هر کسی با خیال خودش یک جوری تفسیر کند و به این معنی که دچار اغفال هم نشوید و نشوند.

از آقایان اخوان تقاضا کرده ام حتی در اعلامیه هایی که به امضا من صادر میشود، نگاه کنید و فقط اعلامیه ای که امضا شخص من داشت از این ناحیه صادر شده.

انشالله که خداوند افکار شیطانی را از جامعه ما دور ببرد و ما را از این حیث در امن و امان بگذارد.

برای اینکه دنیا به همان میزانی که جمعیت زیادتر میشود افکار مختلف بیشتر می شود به همان نسبت هم اختلافات و خدای نکرده بعضی از عوام فریبان را به نظر می اندازد که از این وجودی که ما بنام وجود الهی میشناسیم سوءاستفاده کند. به هر جهت گرفتاری دنیا آنقدر زیاد شده که ما در عین این گرفتاری ها کمتر می توانیم به دستورات فقری بهر جهت… این نکته را توجه داشته باشید که این بیخبری ها و بی ارادگی ها به دیگران و به جامعه فقری لطمه نزند و حتی در همین ایام بسیاری از مردمان بسیاری برای تماشا مثل نمایشی که تماشا می کنند به این قصد می آیند به درویشی. عده ای از روی عناد و دشمنی برای جاسوسی و پیدا کردن نکات ضعف.

بنابراین از این طرف آقایان مشایخ توجه دارند که دقت کنند این کسی که اظهار طلب می کند واقعا طالب باشد. خیلی ها می گویند ما اگر لایق هستیم، نه ، نه مسئله لایق ، مسئله طالب این راه باشند هرچند بد باشند طالب که باشند خداوند مرحمت می کند به اینها.

امیدوارم خداوند آن لطف و محبتش را از ما دور نکند. دوران بحرانی غریبی را می گذرانیم. غیر از بحران عمومی ای که همه انسانها را در بر گرفته برای ما هم بنیان خاصی اضافه بر آن هست.

توجه کنید به دستورات درویشی تان بیشتر علاقه مند باشید. مهر و محبت هم را داشته باشید. هواهای شیطانی و نفوس شیطانی را از خودتان دور کنید .

که انشالله صاف و پاک همه مان از این بحران ها نجات پیدا کنیم.

بیشتر بخوانیم :

نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشات ایشان ؛ بخش نخست

نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشات ایشان ؛ بخش دوم

در صحت اعلامیه ها؛ نگاهی به هشدارهای دکترنورعلی تابنده در فرازهایی از فرمایشات ایشان