گفتگوی وحید بهشتی با فرزندان ثلاث؛ نرگس و علی ثلاث هم اکنون در اطراف زندان هستند

۱,۳۸۷

نرگس و علی ثلاث هم اکنون در اطراف زندان رجایی شهر کرج هستند و گزارش دادند که تعداد نیروهای ضد شورش اطراف زندان بسیار زیاد هستند.