وحید بهشتی فعال حقوق دراویش در گفت‌و گو با ایران‌ اینترنشنال

۵۵۳

محمد ثلاث سحرگاه امروز دوشنبه ۲۸ خرداد اعدام شد.

وحید بهشتی فعال حقوق دراویش در گفت‌و گو با ایران‌ اینترنشنال از اجرای حکم اعدام این درویش گنابادی خبر داد.