انتقام دادستان تهران و باند فاسد قوه قضاییه از خانم زینب طاهری

۱,۵۰۱

تلگرام منتسب به خانم زینب طاهری : 

ملت شریف ایران؛ الان متوجه شدید چرا اقای جعفری دولت آبادی و باند فاسد قوه قضاییه از این وکیل شجاع ، سرکار خانم زینب طاهری انتقام میگیرند؟

خانم طاهری بیش از۱۴ روز است که در بخاطر دفاع از موکل خود شادروان محمد ثلاث در بازداشت است.
دادستان تهران معتقد است خانم طاهری تبلیغ علیه نظام! انجام داده درحالیکه هیچ سند و مدرکی تا این لحظه در پرونده دال بر گناهکاری ایشان وجود ندارد ولی بازپرس پرونده بر مبنای علم خود معتقد است خانم طاهری از مسائلی خبر دارد و اظهار نمیدارد!

خانم طاهری ۵ روز اول بازداشت در اعتصاب غذای خشک بود تا از سلول انفرادی زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شد و سپس بعلت وخامت حال ایشان ، با درخواست شکستن اعتصاب غذای خشک توسط خانواده ایشان موافقت کردند ولی اعتصاب غذا بصورت تر انجام داده اند. یعنی غذا میل نمیکنند ولی آب مینوشند.

اکنون ۱۴ روز است که ایشان در شرایط وخیم‌اعتصاب غذا هستند. دادستان تهران خانم طاهری را ممنوع الملاقات کرده و حق تماس باخانواده و وکیل را نیز از ایشان سلب نموده.
باز پرس پرونده نیز از پذیرش وکلای ایشان سر باز میزند و اظهار میدارد باید وکلای مشمول تبصره ماده۴۸ برای وکالت ایشان مراجعه کنند!

ماموران امنیتی به شکلی وحشیانه به محل کار و ساختمان مجموعه حقوقی ایشان حمله برده اند و کلیه اسناد و پرونده های شخصی و موکلان خانم طاهری را باخود به مکان نامعلومی برده اند و پاسخگوی هیچ چیز نیستند.
در پرونده خانم طاهری صراحتاً پلیس فتا قید کرده که هیچ ادله اثبات دیجیتالی دال بر توجه اتهام به ایشان وجود ندارد!
ماموران امنیتی نیز گزارش داده اند که از بررسی دفتر و منزل ایشان و شنود مکالمات خانم طاهری چیزی بدست نیامد!
هیچ دلیل و سند و مدرکی نیز در پرونده وجود ندارد لیکن با دستور ظالمانه اقای جعفری دولت آبادی (دادستان فاسد و ظالم تهران) به بازپرس شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه ایشان همچنان بدون کوچکترین دلیلی در بازداشت بسر میبرد.