اظهارات دکترسیف زاده پیرامون قانون اساسی و قوای سه گانه در نظام کنونی و پهلوی

۱,۰۶۰
دکتر سید محمد سیف زاده حقوق دادن برجسته ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» به سوالات مخاطبان پیرامون بحثهای مطرح شده در هفته های گذشته در ارتباط با «بررسی قانون اساسی و قوای سه گانه در دو نظام فعلی و پیشین و چهار چوب قانون اساسی حکومت آینده ایران» پاسخ داد. برخی موضوعات مطرح شده توسط مخاطبان شبکه جهانی دُرّ تی وی به شرح زیر است :
وجود نخست وزیر و رئیس جمهور در قانون اساسی حکومت آینده ایران و وظایف آنان
نقش مردم در اداره امور کشور با توجه به شرایط حاکم و قانون اساسی فعلی
عدم اعتبار مجلس بدون وجود شورای نگهبان، و چگونگی پیدایش این شورا در ایران پس از انقلاب ضد سلطنتی
سلطنت و ولایت
امکان و یا عدم امکان به امضا رساندن قرارداد با کشورهای دیگر بدون موافقت مجلس