آیا ما سیاسی هستیم!؟ یا آنهایی که می گویند من سیاسی نیستم!

۹۰۱

آیا ما سیاسی هستیم!؟ یا آنهایی که می گویند “من سیاسی نیستم! آیا ما سیاسی هستیم!؟ یا آنهایی که می گویند “من سیاسی نیستم!” سیاسی می باشند و ما فقط گمان می کنیم “سیاسی هستیم؟

به قلم داود مهراد جم

هو
۱۲۱

در ابتدا پیش از هر گفتاری بایستی بگویم: هدف ما این است؛ بجای اینکه هر کسی بخواهد نظر خویش را اِعمال کند (فارغ از درست یا غلط بودن)، و برای جامعه درویشی تصمیم گیری نماید! صاحب “سلسله” که “قطب زمان” جناب “دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه روحی فداء” هستند را منظور قرار دهیم و از فرمایشات ایشان بمانند گذشته بهرمند گردیم و ارتباط ایشان با جامعه درویشی، تمام این ابهامات را برطرف خواهد کرد.
ولیکن شوربختانه بسیاری کوشش کرده و می کنند که ایشان بصورت ظاهری با درویشان ارتباطی نداشته باشند و همین عدم ارتباط موجبات سردرگمی جامعه فقری و بروز مشکلات بسیاری را رقم زده و می زند. و موجبات این خواهد شد که؛ فرصت طلبان به خواسته های خود ولو بصورت مقطعی دست یابند.
این موضوع مهمترین خواسته ما می باشد (ارتباط بدون هرگونه رابطی). که با طرح این مهم، بطور مداوم مورد حملات گروهی مدعی درویشی قرار گرفته ایم و برخی از آقایان هم با حمایت خود از اینگونه افراد معلوم الحال! شرایطی را برای گستاخ تر شدن ایشان فراهم آورده اند!

“کمپین اعتراضی روزه” را نمی شود فهمید!

آن هم از جانب کسانی که مدعی می باشند سیاسی نیستند

اگر سیاسی نیستید، باید بگویم: این یک حرکت کاملا سیاسی و برنامه ریزی شده است!
و انتشار ابزاری بیانات اقطاب سلف سلسله نیز نمی تواند اصل رفتار متناقض شما را توجیه نماید! هر زمانی بزرگ خود را دارد و در این باره نیز ایشان فرمایشاتی داشته اند.
مصلحت این دوران فقط و فقط با حضرت مجذوبعلیشاه می باشد. ولاغیر.
در یک جمله کوتاه و کامل اگر بخواهیم سیاست را تعریف کنیم بطوری که همگان جان مطلب را درک کنند! رجوع می کنیم به یکی از فرمایشات جناب #دکترنورعلی_تابنده ؛ “سیاست در تعریفی که می کنند-سیاست یعنی روش اداره جامعه ”.

هنگامی که سیاست روش های اداره یک جامعه می باشد، در نتیجه همه افراد اجتماع حق ورود به تمامی مسائل سیاسی را دارند و کسی نمی تواند ایشان را منع نماید و اگر افرادی مدعی شوند که “من سیاسی نیستم!” قطعا دلیلی سیاسی دارند! و با گفتن چنین جمله ای می خواهند بار مسؤلیت اعمالی که انجام می دهند را از روی دوش خود بردارند . و از طرف دیگر رفتارشان خوشایند رژیم قرار گیرد. حال بایستی دانست که این دوگانگی در رفتار و گفتار چیست و نشات گرفته از کجاست؟.
این افراد مدعی “من سیاسی نیستم!” همیشه ما را مؤاخذه کرده و انواع تهمت ها زده اند که چرا در اموری که حق طبیعی هر شهروندی است دخالت می کنیم!
اکنون دُمِ خروس اینها با این حرکت کمپین روزه اعتراضی بیرون زده، برای کسانی که گمان می کردند، براستی این افراد سیاسی نیستند!؟
در حقیقت این ما هستیم که سیاسی نیستیم! بدان معنی کثیفی که سیاست پیشگان در پی آن هستند.
ما فقط در پی حقوق انسانی خویش می باشیم و این افراد برای رد گم کنی و پوشش اعمالی که انجام می دهند، این برچسب را زده تا بتوانند حملات سیستماتیک خود را برای سرکوب ما سازماندهی کنند که در این مدت همگان بخوبی مشاهده کرده اند.
در این ۶ ماه بسیار گفته شد و این چشم ها ندید و گوشی هم نشنید، فریاد انسان های شریفی را که فقط حق خود را درخواست داشتند و جان در این راه پر خطر قرار دادند و همچنان در زندان ها بسر می برند!
اعتصاب غذای آقای ظفرعلی مقیمی ، تحصن زندانیان ، ضرب و شتم زندانیان و عدم درمان بیماران زندانی و کسانی که شب ۳۰ بهمن مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفته اند و هنوز ساچمه ها در بدنشان قرار دارد!، بد رفتاری و ضرب و شتم زنان درویش و…
همه اینها را گفتیم که برسیم به این موضوع؛ کسانی که #کمپین #روزه #اعتراضی! راه انداخته اند و مدعی هستند که #سیاسی نیستند! در این مدت شش ماه ، فقط و فقط نسبت به فعالان حقوق #درویشان ایراد گرفته و اتهام پراکنی کرده و دشنام روان کردند! هر جایی سخن از حصر آمد، بصورت گروهی حمله کرده و بازداشت خانگی قطب معظم سلسله را انکار کرده و بردن واژه #حصر را هم نمی پذیرفتند چه برسد به حصر را!؟
روزی که اعلام شد حصر برداشته شده است، عده ای که مشخص نیست از کجا و چگونه و با چه هدفی به #گلستان_هفتم رفته اند را بهانه کردند و گفتند حصر دوباره برقرار شد!
در صورتی که هیچ یک از منابع مربوطه خبری مبنی به حصر دوباره منتشر نکردند! بجز چند صفحه اینستاگرامی همین اشخاص! که آن هم پر بود از توهین و اتهام! هیچگاه مشخص نشد که چه بوده و که کرده و با چه هدفی!
و مشخص هم نشد که چنین چیزی بوده اساسا یا نه! و یا این هم فریبی بود برای حصر دوباره!

بحران آفرینی برای حصر دوباره و عدم پاسخگویی با دشنام پرکنی.

با انواع حیله کوشش کردند تمام فعالیت های حقوقی را تخطئه نمایند و زیر سئوال ببرند! نامه پراکنی ها کرده و اتهامات عجیب و غریب وارد آورده، «حتی به مأذون سلسله»!.
کمپین های رفع حصر را بایکوت و با ترفندهای مختلف تلاش کردند که تخریب نمایند و همسو با رژیم حمله کرده و می کنند.!
اگر کسی نسبت صوری با بزرگ زمان دارد نمی تواند صرف این ارتباط صوری هر اقدامی نماید و دیگران را به باد انتقاد گرفته و انچه را باب میلش است روان نماید! بلکه از نزدیکان انتظار بیشتری می رود و شایسته می باشد حرمت این ارتباط حفظ شود. و ناکسانی که در صدد تفرقه و توهین برمی ایند و خود را از نزدیکان ایشان معرفی می نمایند را توجیه نمایند که حداقل حرمت ها شکسته نمی شد. قرار نیست از دام چاه پرستان رها نشده گرفتار امامزاده های زنده شویم!
بسیاری از این موجوداتِ دشنام پراکن، که خود را درویش جا زده و با این ترفند فعالیت می کنند؛ مقصودشان رسیدن به اهداف رژیم فاسد مردم ستیز حاکم است. و تکلیفشان روشن می باشد.
ولیکن برخی از این اشخاص که لیدر این جریانات می باشند! و بانی فعالیت های مجازی و همچنین روزه اعتراضی, جزء این سلسله هستند و برگذاری این کمپین مهمترین دلیلش بنظر من برای فرار از رفتارهای ضد درویشی برخی ها صورت گرفته و اینکه از طرف دیگر این اشخاص را بار دیگر مطرح و دلسوز و ناجی سلسله معرفی نمایند!
و یا شاید هم ، حصر دوباره دکترتابنده که در آستانه برداشتن حصر بودیم که این کمپین روزه اعتراضی! آغاز شد!
کسانی که رفتارشان در این مدت ۶ماه کاملا در تضاد با درویشی بوده است!
یکی از همین آقایان که مدام دم از اتحاد و رعایت ادب می زند، در طول این ماه ها انواع دشنام ها را حواله کرده در خصوصی, و اگر خلاف اخلاق نبود یقینا منتشر می کردم فحاشی این ایشان را!
کجا دیده ایم؛ کسانی که منتسب به خانواده ایشان هستند فحاشی کنند و به درویشان بگویند حرامزاده!؟ و و و …
در فضای عمومی لفظ قلم سخن می گویند و در خصوصی انواع دشنام ها و تهمت ها را می زنند!
طرف دارانشان هم که دیگر سنگ تمام گذاشته اند!
اکنون مهمترین پرسش بطور مشخص این است که اشاره هم شد در بالا: چگونه است که شما خویش را سیاسی نمی دانید! ولیکن؛ “کمپین روزه اعتراضی” راه می اندازید؟! کمپین یک واژه سیاسی-اجتماعی می باشد و روزه یک امر طریقتی که به این صورت عمومی و اجتماعی، آن هم بگونه فراخوانی! فقط و فقط، بفرمان صریح “قطب زمان” صورت می گیرد. در غیر این باطل خواهد بود. که از طرف گردانندگان این کمپین روزه اعتراضی! گفته شده؛ بدون فرمان قطب سلسله این جریان صورت گرفته است!.
و همین مهم (نداشتن فرمان قطب سلسله) موجب شده ، سایت های تکفیری صوفی ستیزِ درویش کش، و برخی جاسوسان رژیم به حمایت از این کمپین روزه اعتراضی! برآیند .
اساسا نوع نگرش رژیم آخوندی را نسبت به #تصوف و بزرگان #صوفیه و مشخصا دکترنورعلی تابنده می توانید در سایت هایی مانند فرقه نیوز و امثالم که زیر نظر مستقیم اطلاعات سپاه می باشد، ببینید.
هنگامی که رژیم از موضوعی حمایت می کند، یقینا مقصودی پلیدی دارد! یا جریان فوق را خودش راه اندازی کرده برای هدف مشخص که در اینجا شخص دکترتابنده می باشند و یا این موضوع از جانب همفکران حکومتی صورت گرفته که رژیم برای رسیدن به اهداف شومش و تفرقه افکنی آن را پوشش می دهد. که در هر صورت در تضاد با اندیشه های والای جناب دکتر تابنده می باشد.
البته درویشان گرامی که وارد در این کمپین شده اند انشاالله توفیق زیارت مولا را هر چه زوتر بیایند. ولیکن ایا پیش از این کمپین مگر توسط برخی برادران کمپینی راه اندازی نشده بود؟ بجا بود که اگر مقصود مولاست شرکت جسته و همراه می شدید …
مطلب دیگر اینکه؛ برگذار کنندگان کمپین روزه اعتراضی! چگونه است در این مدت ۶ ماه اقدامی برای همراهی با درویشان انجام نداده اند و همانگونه گفته شد، بجای حمایت، حمله کرده و انواع اتهامات را بسوی فعالان حقوق درویشان روان نموده اند!
هر فعالیتی با خیل تهمت و دشنام روبرو می شد! و اکنون نیز تمام فعالان را تخطئه کرده و اشخاص و سایت های فعال را دروغگو می خوانند و در کمال شگفتی اعلام می کنند؛ فقط سخنی که ایشان گفته اند معتبر است و دیگران دروغگو می باشند! عجبا که چنین سخنی و نظیر این را در ۶ ماه از ایشان و همفکرانشان بسیار شنیده ایم!
حتی بزرگ زمان که سخنش فصل الخطاب است. اینگونه قاطعا فرمایشی را نمی فرمایند و متواضعانه و در حد فهم شنونده مطالب را می فرمایند.
حال این افراد بطور قاطعا سخن خود را تمام و کمال می دانند و دیگران را متهم به دروغگویی می کنند!؟

شش ماه است که فعالان حقوق درویشان می گویند؛ بایستی شرایط بگونه ای باشد که حداقل بصورت صوتی و تصویری فرمایشات جناب دکتر تابنده را دریافت نمایند پیروانشان, تا شبهه ای باقی نماند و نیاز نباشد هر کس و ناکسی خود را محق بداند که بجای بزرگ سلسله سخن بگوید و فتوا صادر کند!
برادرانی که بشهادت رسیدند و عزیزانی که اکنون در زندان های ضحاک قرار دارند و شما بر خلاف فرمایش حضرت ایشان برائت جویی کرده و ایشان را خوارج و منافق و داعشی و غیره خواندید و رفتارهای شما موجبات سرکوب ایشان را فراهم, و شدت بیشتری در زندان ها گرفت. خواسته هایشان چه بود؟ هیچگاه حاضر به گفتگو نبوده اید! یک سال پیش از گلستان هفتم را بیاد بیاوریم! هنگامی که درویشان از برادر ایمانی خویش محمدعلی شمشیر زن دفاع می کردند. یا در زمانی که حضرتشان در بیمارستان بودند! چه بلوایی بپا کردید؟
پس می بینیم مشکل شما ماجرای گلستان هفتم نبوده و نیست! اصل دردی که دارید را, طبق فرمایش مورخ ۱۸ ابان نود و شش حضرتشان به گور خواهید برد.

بخش دیگر پرسش اینجاست؛ کمپین #فراق_مجذوب که از جانب برخی درویشان در سراسر جهان راه اندازی شد و هدفش گفتن درد دل های پیروان درویشی با مولایشان هست را چرا حمایت نکردید؟ اگر صادق هستید! و نه تنها حمایت نکردید، بلکه بسان ماه های گذشته باز هم در صدد تخریب برآمدید! و تا آنجایی که توانستید درویشان ساده دلی را که دلتنگ مولایشان می باشند را مورد تمسخر قرار دادید! و دوباره به بهانه های واهی اتهامات و دشنام ها روان شد!
در مقابل اقدام به برگذاری این کمپین سراسر خلاف و تقرقه انگیز نموده و تصوف را با سیاست های رژیم آخوندی آمیخته و منافع خویش را مد نظر قرار دادید. چراکه اگر منظور رساندن صدای درویشان در فراق مولایشان بود از فعالیت هایی در این ماه ها صورت گرفته است حمایت می کردید که دقیقا بلعکس رفتار کرده اید
و دیگر اینکه: کشاندن پای بزرگان که ستارالعیوب هستند به این ماجرا و استفاده ابزاری از ایشان فقط می تواند عمق بیچارگی شماها را نشان بدهد.

مطالبی که بصورت گذرا و پراکنده از جانب ما منتشر می شود را هیچگاه پاسخی نداده اید و با گاهگاهی گفتید که سکوت بهترین روش است! چرا آنجایی که قرار است پاسخگو باشید سکوت پیشه می نمایید؟
اگر سکوت بهترین روش است؟ چرا در این مدت شش ماه گذشته سکوت نکردید و در مقابل تا جایی که می توانستید حمله ور شده و دشنام روان ساختید؟!
این ترفندها را فقط می توانید در مورد حامیانتان بکار ببندید که با یک چشم گفتن پاسخ شما را می دهند!
برای کسانی که در صدد یافتن حقیقت می باشند این ترفندها کاربردی نخواهد داشت.
بازی خطرناکی را آغاز کرده اید که از هر سری برای شماها باخت و سوخت است! چون حریف، که خود بازی گردان این جهان می باشد، بزرگواری است که از نظر ظاهری هم کسی نمی تواند مقابلش بازی کند! و هزاران هزار سیاست باز را با چند حرکت خیلی ریز کیش و مات می کند.

سخن مانند همیشه بسیار است و فضا محدود و حوصله خوانندگان گرامی به دلیل شرایط موجود کم.

خدایا چنان کن سرانجام کار

که تو خشنود باشی و بس

و در پایان این گفتار: «این نیز بگذرد».
مهراد جم