پنجتن نماینده مساوی با یکتن ولی خدا نیست – قسمت دوم ؛ بقلم امجد

۱,۳۷۹

 هو

۱۲۱

  پنجتن نماینده مساوی با یکتن ولی خدا نیست ۱≠۵

بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – صبح جمعه ۱۳۹۷/۴/۱ – فایل تصویری – دقیقه ۲۲

“من خودم(حضرت آقا) اوقاتی که تصمیم اونها(اخوان خمسه) با تصمیم من(حضرت آقا) مخالف بود, من تصمیم اونها(اخوان خمسه) رو تایید میکردم.”

تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم

محسن سلطانی (امجد)