درویشی نه سیاست است و نه ملیت ؛ بقلم مهرداد صیامی

۱,۱۸۶

آقای مهرداد صیامی (mehrdadsiami121@) یکی از درویشان گنابادی : 

آیا هنگامی که میگوییم قطب و یا سرور این کاشانه میدانیم چه میگوییم؟ من امیدوارم نیت همه خیر باشد. ولی سرپرستی و‌هدایت این سلسله فقط با حضرت قطب ( ارواحنا فداه ) است.

 

هو
۱۲۱
آقایان نماینده
نامه ایی را که آقایان به تاریخ ۹۷/۵/۲۵ مرقوم فرمودید، هم اهانت و توهین به مقام بندگان حضرت آقا است و هم آشکار نمودن خط شما، که هیچ ربطی به سلسله فقری سلطانعلیشاهی مجذوبعلیشاهی ندارد.
رییس سلسله سلطان علیشاهی، حضرت آقای دکتر نور علی تابنده حضرت مجذوبعلیشاه ( اروحنا فداه) می باشند.
گردانندگی سلسله و پیشوایی و رهبری سلسله، فقط به فقط به فرمان حضرتشان می باشد. آقایان را در این امر چه کاری است؟
هر نکته ای را که درباره سلسله و نیز فرد فرد فقرا می باشد، صاحب اختیار و صاحبمان ایشان هستند و بس. آقاین را در این امر چه کاری است؟
از شیخ جلیل القدر آقای جذبی و مازون محترم آقای کاشانی انتظارات بسیاری است.
از آن سه اخوی دیگر انتظارات بیشتر از این نمیرود، ولی شما دو برادر بزرگوار چرا؟
همانطور که یگانه راهنمای ما، پیشوا و نجات دهنده ما، بندگان حضرت آقای مجذوبعلیشاه، راهنمایی فرمودند، درویشی از سیاست جدا است ولی فرد درویش آزاد است در انتخابات خود در هر زمینه ای.
اگر شما بزرگواران پیشه جدیدی در وزارت امور خارجه ( شاید هم جدید نیست ولی من خبر نداشتم ) اختیار فرمودید و در رابطه با تهدیدهای ایالات متحده به سیستم حاکم بر ایران، دستور از وزارت امور خارجه گرفتید که اقدامی بفرمایید، چرا درویشی را وارد سیاست میکنید؟
مگر آنکه نماینده سیستم حاکم بر ایران باشید در درون سلسله، که این جای تاسف است.
آدمی جانداری است که بصورت گروهی زندگی میکند.
جامعه ای تشکیل داده و در اجتماعات خود یاری میرساند و یاری میگیرد.
در گذشته، در امورات دیگر با شیوه داد و ستد حل مسائل روزانه خود را میکرد.
هنگامه حمله به گروه و یا قبیله و امروز کشور، همه با هم و در کنار هم، در دفاع از خانواده بزرگتر که همان قبیله و امروز کشور باشد، می ایستادند.
در جنگ تحمیلی ایران و عراق، فقرا برای دفاع از ایران عزیز، عزیزان خود را فرستادند، شهید دادیم، و هم پوشاک، پتو و وسائل لازمه دیگر.
برای نمونه، فردی را که شما عزیزان به سادگی فراموش کرده اید، سردار شهید محمد راجی است، که در جنگ تحمیلی شرکت کرده و از خاک دفاع کرد.
ایران کشورمان و ایرانیان هموطنانمان هستند.
شما روی چه اصول عقلانی میفرمایید که ما فقرا را با دیگر بندگان خدا کاری نیست؟
چرا خرافه گستری میکنید؟
خواهشا به مقام عقل پشت نکرده و این نیروی خدادادی را بی ارزش نشمرده و کرده ها و نوشته های خود را سنجیده انجام دهید.
باشد که مولای بزرگوار خشنود و شما سر افراز باشید.
هر فردی پاسخگوی اعمال خود میباشد و شما وارد بخشی شده که هیچ حق دخالت نداشته و از اینرو پاسخ گو هستید.
البته حضرت آقا فرموده اند دعا کنید، و من نیز همانطور که دست به کار هستم، دعا گو نیز هستم.
صیامی

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.