دکترظفرعلی مقیمی علی رغم وخامت حال جسمی به زندان بازگردانده شد

۱,۲۴۳

خانم مرجان مهاجر همسر دکتر ظفرعلی مقیمی ، با بیان آنکه ضمن تماسی از زندان با ایشان توسط یکی از دوستان آقای دکترظفرعلی مقیمی متوجه شده اند که آقای دکتر مقیمی بدون اینکه در بیمارستان پذیرش داشته باشند از آنجا مرخص شده اند.

بر اساس گزارشهای آقای دکترمقیمی از بهداری زندان به بیمارستان امام خمینی منتقل شد ، ایشان با انتقال به بخش اورژانس بیمارستان و گرفتن فشار خونشان خواستار دیدار با آقای رستمی می شوند تا پیگیر مطالباتشان شوند.

آقای دکتر مقیمی بمحض بیان خواسته هایشان از بیمارستان ترخیص شده علی رغم وخامت جسمی مجددا به زندان منتقل می شوند.

بگفته خانم مقیمی ، هم بندیان آقای مقیمی تلاش می کنند با حوله حرارت بدن آقای مقیمی را پایین بیاورند تا ایشان بیش از این دچار ناراحتی جسمی نشوند.

با هم فایل صوتی خانم مهاجر را می شنویم :