قسمت دوم؛ ناگفته های مرجان مهاجر همسر دکترظفرعلی مقیمی یکی از درویشان دربند

۸۰۵

خانم مرجان مهاجر همسر دکترظفرعلی مقیمی یکی از درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ با انتشار سه فایل صوتی – تصویری توضیحاتی را در مورد آنچه در این سالها بر ایشان گذشته است را برای تنویر افکار عمومی بیان می کنند.

ناگفته های مرجان مهاجر همسر دکترظفرعلی مقیمی یکی از درویشان دربند – قسمت اوّل

خانم مهاجر و همسرشان دکتر مقیمی از پیروان طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی هستند که سالهاست بدلیل اعتماد به مکتب فقر و درویشی متحمل سختی شده و دکتر مقیمی در پی حوادث تلخ گلستان هفتم در ٣۰ بهمن ماه ۱٣۹۶ بازداشت و سپس به زندان فشافویه منتقل می شوند.

دکتر مقیمی پس از ۱۵۷ اعتصاب غذای تر برای رفع محدودیتها بر پیروان طریقت گنابادی با وعده و وعید مسئولان زندان اعتصاب غذای خود را شکست اما هنگامی که متوجه فریب مأموران زندان و مسئولان قضایی شد بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد.

خانم مهاجر می گوید : من بخاطر نجات جان همسرم و اطلاعرسانی نسبت به ابعاد این جنایت گسترده علیه درویشان گنابادی که مطالبه همسرم – دکترظفرعلی مقیمی – است؛ این مهم را به عهده گرفته ام.

در این قسمت خانم مهاجر به حصرخانگی و آشکار دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه می پردازند و با بیان آنکه «نمایندگان خمسه با صراحت گفتند ما با خانواده درویشان زندانی کاری نداریم و دغدغه مان آزادی آنها نیست» وضعیت خانواده های زندانیان درویشان را نابسامان توصیف کردند؛ با هم بخش دوم از این مجموعه سه قسمتی را می بینیم :