بخش سوم؛ گزارش بررسی و شناسایی عوامل تاثیرگذار در کودتای گلستان هفتم

۹۱۱

میر یونس جعفری اصل: مسئول حسینیه امیر سلیمانی (محل برگزاری جلسات درویشی در ضلع جنوبی پارک شهر)، یکی از اعضای نمایندگان تحمیلی به جناب #دکترنورعلی_تابنده #مجذوبعلیشاه و عضو سازمانی اطلاعات سپاه «ساس»، عضو انجمن چاپخانه داران تهران (صنعت چاپ در ایران دست وزارت اطلاعات می باشد)، از سرکردگان مافیای صنعت چاپ در ایران، عضو اتاق فکر اداره فرق و ادیان، عضو اتاق فکر فرقه نیوز – بخش سایبری اداره فرق و ادیان سازمان اطلاعات_سپاه، از عوامل سرکوب معترضان در اعتراضات مردمی.
سالهاست که درویشان از فعالیت های تخریبی این افراد آگاهی دارند و به جهت حفظ مسائل درویشی و اینکه شاید روزی به خود آمده و دست از فساد بردارند، سکوت کرده اند و این افراد هر روز گستاخ تر شده اند ولی اکنون کار از رعایت آداب ظاهری گذشته! چراکه جان انسان های بی گناهی گرفته شده و جان بسیاری همچنان در خطر است (گروگان گرفتن درویشان در زندان ها) و از همه اینها مهم تر موقعیت شخص جناب دکتر تابنده است که سالها تحت فشار این موجودات پست بوده اند و اکنون هفت ماه است که ایشان را به گروگان گرفته اند برای اجرای نقشه های شومی که بخشی از آن را به اجرا درآورده و همچنان ادامه دارد.
تعطیلی مجالس صوفیه که در تاریخ یکم اسفند ۹۶ کلید خورد، بطور مستقیم از جانب این شخص صورت گرفت که در فایل تصویری جناب دکترتابنده در همان یکم اسفند به این موضوع اشاره می شود. و مجالسی هم که بصورت پنهانی در شهرها برای حفظ همبستگی درویشان برگزار می شد با دخالت مستقیم این موجودات پلید با تهدید بسته شد.
شرکت در مجالس درویشی و اطلاع از حال دیگر درویشان و ارتباط با بزرگان سلسله از مهمترین عواملی است که موجب بسته شدن مجالس درویشی شد.

هنگامی که برخی از بزرگان صوفیه، همچون جناب دکترسیدمصطفی آزمایش کوشیدند با دیپلماسی خودشان جمع درویشان را حفظ کنند و مجالس بصورت گردشی و حتی محدود، ادامه داشته باشد، افرادی همچون؛ نمایندگان خودخوانده تحمیلی، رضاتابنده و نوچه هایش به همراهی دستگاه های صوفی ستیز، با سر و صدا و جوسازی اقدام به تخریب این حرکت هوشمندانه کردند و مانع از ادامه مجالس درویشی شدند!

بقلم : مهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.