امجد سلطان نژاد : «دشمنان آزادی حضرت آقا مجذوبعلیشاه اینستاگرام حقیر را هک کرده و حذف کردند»

۸۵۲

دشمنان آزادی حضرت آقا مجذوبعلیشاه اینستاگرام حقیر را هک کرده و حذف کردند. فعلا مطالب بنده فقط از تلگرام شخصی بنده, و فیسبوک و توئیتر انتشار خواهد یافت. “حسین طائب” و “مهدی طائب” شیاطین فاسد روانی معتاد که یکی مسئول اطلاعات سپاه پاسداران است و آن یکی رئیس قرارگاه عماریون, دو آدمکش و مفسد و خونخوار و بیرحم هستند که از دشمنان سرسخت تصوف و معاند سلسله گنابادی و معارض با قطب بزرگوار سلسله گنابادی حضرت مجذوبعلیشاه هستند.
این دو برادر شکنجه چی رسما و علنا، بارها و بارها مکررا بهتان زده اند و ادعا کرده اند که “تصوف و صهیونیسم “تار و پود یک حصیر و دو روی یک سکه هستند و باید ریشه شان را از عالم برچید!

دنبالچه های اداره جنگ روانی سپاه پاسداران را با تمامیت شبکهء میکرو مرغدانیهای واقع در کپنهاک و نیکوزیا و تورنتو و تهران و مشهد … از طویله تاریک بیرون آمدند تا فقرا و بزرگان سلسله را زیر فشار خاموش سازند, غافل از عهد ما که تا جان در بدن داریم هواداران کوی مولا مجذوب علیشاه را چو جان خویشتن داریم و هرگز سکوت نخواهیم کرد, و ناگفته های سلسله را که از روی احترام به زبان نیاورده ایم اینک که جان مولا در خطر است فاش گوییم.

حال برادران فاسد طائب برای حمایت از نفوذی های خود در میان درویش گنابادی, به دست و پای هکر های روسی افتادند تا دراویش را خاموش کنند. زهی خیال باطل……

کلب استان مولا
امجد همجد