برگزاری کارگاره های توجیهی علیه تصوف و عرفان

۸۹۶

مرکز ضدتوحیدی موسوم به “موسسه حق پژوهی” به ریاست طلبه-پاسداری موسوم به مرتضی امین نیا، با برگزاری نشست توجیهی برای فرماندهان نیروی نظامی، بحرانهای اقتصادی را به گردن “درویشی” و به گفته او “عرفانهای نوظهور” انداخت!

این دوره ها به صورت دوره ای، سالانه در مرکز تداوم آموزش بصیرت آجا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه ضدتصوف فرقه نیوز ، دوره هایی که از آنها باعنوان دوره های «بصیرت افزایی» نام برده میشود در مرکز تداوم آموزش بصیرت فرماندهان، مدیران، کارکنان و خانواده آجا در مشهد در حال برگزاری است.

در این دوره ها عرفان نوظهور مورد نقد قرار می گیرد.

آخوند سالاری در مصاحبه با خبرنگار سایت معاند و درویش ستیز موسوم به فرقه نیوز، ضمن تأکید بر ضزورت برگزاری این گونه کارگاه ها، مدعی شد: عرفان های نوظهور از مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است به خوبی سوء استفاده کرده و فضای بهتری برای فعالیت یافته اند که اگر به آن توجه نشود عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت.