دگرگونی و تحول یا دگردیسی و تنزل

قوس فعالیتهای آقای حاج حسینعلی کاشانی از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی

۵۷۵

قوس فعالیتهای آقای حاج حسینعلی کاشانی از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی

آقای حاج حسینعلی کاشانی در خانواده ای درویش و پیرو مسلک گنابادی چشم به جهان گشوده و پدربزرگ ایشان مرحوم محبوبعلی از مشایخ این سلسله دردوره اقطاب سلف بوده اند. اما خودحاج حسینعلی کاشانی علاقه زیادی به تحصیل دررشته فقه و کلام و روایات و درآمدن به کسوت ملایی و آخوندی داشت. دردانشگاه مشهد بنا به گفته خودشان رشته معقول و منقول یا همان الهیات را تادوران لیسانس دنبال کرده و سپس برای یک دوره از جهت تکمیل مقدمات عربیت، عازم مصر شده و در قاهره با شاگردان دانشگاه دینی الازهر گفتگو و مجالست برقرارکرده و سپس به ایران مراجعه نموده است.

بعداز آن از دست مراجع ساکن قم اجازه های مختلف روایی و امور حسبیه و جمع وجوه شرعیه به نمایندگی از طرف مراجع حکومتی دریافت نموده است.

آقای حاج حسینعلی کاشانی به ذکر نام بعضی از آنها پرداخته و درکتابی که آقای مرتضی حیدری ششدهی نوشته به اسم از مجذوبعلیشاه کبوترآهنگی تامجذوبعلیشاه گنابادی ثبت شده است.

آقای حاج حسینعلی کاشانی ملبس به کلاه و عبا  به عنوان یک خطیب منبری سخنرانیهای دینی و مذهبی مفصلی درکارنامه خوددارد.

ایشان با همین پوشش در حسینیه های سلسله گنابادی رفت و آمدداشت و در مراسم ختم و عزاداری وروضه خوانی و مسئله گویی فعالیت داشت و درعین حال همیشه با آخوندهای قم واصفهان و مشهدو تهران نیز روابط خودرا حفظ کرده و گسترش میداد.

مهمترین موقعیت در اختیار آقای حاج حسینعلی کاشانی در بهمن ماه ۱٣۸۴ یا همان سال اول دولت نهم دست داد.

در آن سال آقای مجذوبعلیشاه با صدور فرمانی دوازده ماده ای برای جلوگیری از سرکوبی دراویش و تصرف حسینیه های آنان به دست عناصر بسیجی و پاسداران، با توجه به موقعیت آقای کاشانی، به ایشان ماموریت دادند تا با علمای قم گفتگوکرده و مسائل را حل و فصل نمایند.

در متن این فرمان چنین آمده است:

به آقای حسینعلی کاشانی زیدتوفیقاته که از ارادتمندان به علماء و روحانیون بوده و دارای اجازات کتبی و شفاهی از مراجع عظام میباشندوپیوسته خدمت آقایان (یعنی همان آخوندهای حکومتی قم و مراجع تقلید) میرسند، ماموریت دادم که این خدمت مهم را بپذیرند و در تهران و شهرستانها که مسافرت مینمایند علمایی (یعنی ملاهایی) که مصداق روایت “من کان من الفقها صائناً لنفسه .حافظاً لدینه . مخالفاً علی هواه. مطیعاً لامرمولاه” هستند را ملاقات نموده و سلام فقیررا ابلاغ نمایند و این موضوع مهم را به استحضار علمای ربانی و دلسوزدین و ملت عزیز ایران برسانند… وچون سوء تفاهمات و شبهاتی توسط بعضی از جاهلین یامغرضین و معاندین باحق و حقیقت درباره تصوف حقیقی که همان تشیع واقعی و صراط مستقیم ولایت اهل بیت است دراذهان ایجادگردیده است، آقای کاشانی بیدختی درملاقات با آقایان علما و روحانیون و پژوهشگران و جویندگان حقیقت، در جهت رفع این شبهات سعی نموده و چنانچه سئوالاتی بود- همانطور که قبلااجازه داشتند- پاسخ داده و مطالب مذهبی و عرفانی را توضیح دهند و سعی نمایندکه باتوجه به آیه شریفه”ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، و با قول لین و دلیل روشن، رفع شبهه و راهنمایی نموده و درایجادوحدت و تنویرافکار و خدمت به بندگان خدا از هرگونه ایثار و فداکاری خودداری ننمایند. ازدرگاه خداوندمتعال ازدیادتوفیقات ایشان را مسالت مینمایم…

فقیر حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

اول محرم ۱۴۲۷ هجری قمری

به این ترتیب آقای حسینعلی کاشانی به عنوان یک فرد نزدیک به محافل حوزوی و صاحب اجازات از مراجع حکومتی و آخوندی، برای گفتگو با همان آخوندهای حوزه و حکومت وحل وفصل سوء تفاهمات ، از طرف حضرت آقای مجذوبعلیشاه در محرم سال ۱٣۸۴ ماموریت میگیرند.

ماموریتی که جواز فعالیت فقری درحوزه فقری نیست، بلکه تایید فعالیتهای ایشان در حوزه تخصصیشان یعنی فقه و کلام و روایت و حدیث و رجال و غیره است.

اما در محرم سال ۱٣۹۸ مشاهده میکنیم که آقای حاج حسینعلی کاشانی به عنوان کسی که درحسینیه حائری روی منبرِ سخنرانی جلوس نموده به فقرای سلسله گنابادی اطلاع میدهد که بعداز ماه هامذاکره با مقامات امنیتی و حکومتی  شرایط الزام آوری را از مقامات حکومتی و امنیتی پذیرفته و از طرف سلسله گنابادی به حکومتیها تعهداتی داده و اطاعت دراویش از این تعهدات، الزام آور خواهد بود.

البته این دخالت آقای کاشانی برای قبول تعهد ازجانب سلسله –  درشرایط بستری بودن قطب جلیل القدر سلسله در بیمارستان مهر در ناموجه ترین شرایط قابل تصور- مقبول نیست.

آقای کاشانی دراموری دخالت کرده که جواز و ماموریت و اذنی نداشته و بالنتیجه تعهداتی که داده اند کاملا شخصی بشمار میرود و از نظر فقری  مردود است.

اگرچه آقای حسینعلی کاشانی با تشکیل محافل ماهیانه و فصلی، از ماذونین شهرستانها ، آنهارا با تعهدات خود هماهنگ میکند اما چه بسا فقرا و ماذونین و مشایخی هستند که با فعالیتهای بدون اذن و اجازه آقای حاج حسینعلی کاشانی، در خارج از حوزه ماموریتشان ناخرسند و کاملا مخالفند.

در همین سال ۱٣۹۸ شاهدیم که آقای حاج حسینعلی کاشانی درسفر به شمال، آقای محمدعلی معروفی دامادمرحوم آقای صوفی املشی عزتعلی را با قرائت متن تایپی و بی اساس منتسب به حضرت اقای مجذوبعلیشاه معاف از وظایف شیخی کرده و امر به حصرخانگی ایشان میدهد.

این قبیل تعرضات به کیان سلسله گنابادی مقبول نیست؛ زیرا :

اولا در دایره اجازه سال ۱۴۲۷ آقای کاشانی که بدوا به آن اشاره شد؛ قرار نمیگیرد.

ثانیا اجازه دیگری برای آقای کاشانی صادرنشده تابااستنادبه آن شیخ سلسله را معزول و محصور نماید.

ثالثا هرگونه اجازه ای هم که قبلا آقای کاشانی داشته اند از جمله همان اجازه سال ۱۴۲۷  برای گفتگو با ملاهای حکومتی در قم و تهران و شهرستانها با فرمان خرداد ماه ۱٣۹۶ حضرت آقای مجذوبعلیشاه ابطال شده است. در آن فرمان حضرت مجذوبعلیشاه به آقای حاج حسینعلی کاشانی امر به توقف کلیه فعالیتهایشان و استراحت در منزل تارفع کسالتهای روحی و روانی را صادرمیفرمایند.

فعالیتهای آقای حاج حسینعلی کاشانی از اسفند ماه ۱٣۹۶ به بعد مبتنی بر دستخطی است که متفاوت با دستخط حضرت آقای مجذوبعلیشاه است و از ایشان و چندنفردیگر به عنوان نماینده یاد میشود.

این دستخط نیز توسط حضرت آقای مجذوبعلیشاه در تاسوعای سال ۱٣۹۷ مُلغا اعلام شد.

اخیرا نیز آقای مهندس جذبی ثابتعلیشاه دریک فایل صوتی  صریحا اشاره کردند که آقای کاشانی و سایرنمایندگان همکار با ایشان، از تاریخ سوم دی ماه ۱٣۹۸ هیچ اجازه ندارند و اجازه های قبلی هم اگرداشته اند بکلی از حیّز اعتبار ساقط شده است.

اکنون بدون تردید زمان آن فرارسیده که آقای حاج حسینعلی کاشانی دست از عزل و نصب ها و دخالتهای سرخود و بدون اجازه  در امر مدیریت سلسله گنابادی بردارند و با تأمل در کارنامه عملشان به استراحت و کناره گیری روی آوردند.

 

این هفته به طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی اختصاص دارد.

در همین رابطه : 

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

قسمت سوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

دومین پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi