معنی واژه “ضَرَبَ” در قرآن مجید

۱,۱۵۹

آیا خشونت جایی در کلام الله دارد؟ برخلاف ادعای عده ای ، آیا خداوند در قرآن مجید دستور به خشونت نسبت به همنوع می دهد ؟

جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش مأذون مکرم و دانشمند فاضل برای نخستین بار به واکاوی و بررسی معنی یکی دیگر از واژگان قرآن که مورد سوء تعبیر بسیاری از مدعیان دروغین قرار گرفته، پرداخته است. ایشان در فرازهایی از فرمایشاتشان در مجلس فقری شب دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ با مثالها و شواهدی روشن از قرآن مجید به بررسی معنی واژه “ضَرَبَ” در قرآن مجید پرداختند.