آستانۀ ظهور یک حرکت مدنی؛ برگرفته از صفحه اینستاگرام دکتر رضا تابنده

۷۵۱

 

View this post on Instagram

 

#حقوق_زنان #دختر_آبى #سحر_خدایارى

A post shared by رضا تابنده (@rezatabandeh110) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.