به‌مناسبت سوم دی‌ماه؛ «در نبود یار»

۷۴۳

بمناسبت سوم دی ماه جمعی از عاشقان، ارادتمندان و دوستداران و پیروان حاج دکتر نورعلی تابنده (حضرت آقای مجذوبعلیشاه) ، حقوقدان مبارز و مدافع سرشناس حقوق بشر، و قطب بیش از هشت میلیون درویش گنابادی ؛ صدها پُرس غذا برای اعانت و یاری رساندن به کودکان کار، کارتن خوابها و نیازمندان توسط ایشان طبخ گردیده و در میان آنها توزیع شده‌است.

با هم صحنه هایی از این اقدام خودجوش همیاری و امدادرسانی با تکیه بر آموزه های بشردوستانه و مکتب انسانساز تصوف دکتر نورعلی تابنده توسط ارادتمندان، پیروان و عاشقان ایشان به محرومین را می بینیم.

در همین رابطه :

ویژه برنامه ای به‌مناسبت اولین سالگرد عروج ملکوتی حضرت مجذوبعلیشاه

یادبود و بزرگداشت اولین سالگرد عروج ملکوتی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه