تفاوت فرهنگ یونانی و فرهنگ خسروانی در چیست؟

۱,۱۹۸

فرهنگ یونانی فرهنگ خردگرایی و فلاسفه مبتنی بر دیدگاهی که در درک هستی دارند.
پیروان مکتب خسروانی با سلوک به درک اسرار هستی می‌شوند. در این گفتار به تشریح عواملی که منجر به بروز جهل و خرافات می‌شود پرداخته می‌شود.
خرافه‌گستری بر مبنای نقل است و نقل یعنی روایت. تفاوت اصحاب کشف و شهید در چیست؟ مقصود از علم‌الیقین و عین‌الیقین و حق‌الیقین در قرآن مجید چیست؟

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

فرهنگ یونانی فرهنگ خردگرایی و فلاسفه مبتنی بر دیدگاهی که در درک هستی دارند. پیروان مکتب خسروانی با سلوک به درک اسرار هستی می‌شوند. در این گفتار به تشریح عواملی که منجر به بروز جهل و خرافات می‌شود پرداخته می‌شود. خرافه‌گستری بر مبنای نقل است و نقل یعنی روایت. تفاوت اصحاب کشف و شهید در چیست؟ مقصود از علم‌الیقین و عین‌الیقین و حق‌الیقین در قرآن مجید چیست؟ #اصحاب_کشف #اصحاب_شهود #سلوک_تن_و_روان #فرهنگ_خسروانی #فرهنگ_یونانی #سلوک #قوای_فراحس #شهود_حضوری #حق_الیقین #عین_الیقین #علم_الیقین #کیخسرو_کیانی #جام_جهان‌نما #قرآن_مجید #معرفت_شهودی #معرفت_استدلالی #مکتب_خسروانی #مکتب_یونانی #خرافه‌ستیز #عقل #خرد #خرافه #جهل

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها

بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری

«سماع»؛ رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان

قسمت دوم؛ تاریخچه تکوین «سماع دَوَرانی»

سماع دَوَرانی و انواع آن

قسمت سوم؛ تاریخچه تکوین سماع دَوَرانی و ویژگیهای آن

توضیحات تکمیلی پیرامون مکتب سلوک تن و روان

تشابهات زندگی بودا سیذارتا گوتاما و جناب شیخ ابراهیم ادهم بلخی

گفتاری چند پیرامون دیباچه گلستانِ شیخ اجلّ سعدی شیرازی

عین الیقین ؛ بیان اصل قطعیت ناشی از مشاهدات فراحسی از طریق بازکردن چشم سوم

مرکز حس مشترک در مغز و کارکرد آن

بررسی اصول مکتب انسان‌ساز سلوک انشائی تن و روان در بستر سیرتحول جوهری

چگونگی نحوه پرورش قوای فراحسِ روح

دیدگاه واقع‌گرایانه نسبت به بحث انسان کامل

چرایی سفر شیخ حسن بصری از جنوب غربی ایران به خراسان‌ در شمال شرقی ایران

خراسان بزرگ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز بودا در بامیان بلخ

خراسان بزرگ قسمت سوم؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

خراسان بزرگ قسمت چهارم ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

نقش ظرفیت شاگرد در مکتب سلوک تن و روان زیر نظر مربی صاحب اجازه

خراسان بزرگ قسمت پنجم ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

سیدنورالدین شاه نعمت‌الله ولی

یک سالک مکتب سلوک تن و روان چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

واژه‌شناسی و بررسی لغت یوگا

صراط یونانی و رهبان فارسی ، واژگان دخیل در قاموس لغات قرآن مجید

«انسان کامل» و اسرار سنگ نقش کوروش کبیر در پاسارگاد

خانه دل و خانه قلب؛ قلب المومن عرش‌الله

توضیحات تکمیلی پیرامون سؤالی در مورد انسان کامل

پاسخ به پرسشی پیرامون جایگاه دروس مکتب سلوک تن و روان

خراسان بزرگ قسمت ششم ؛ اهمیت اسرار مغان

ویژگی فرهنگ در تعالیم مکتب سلوک تن و روان

پرسش کردن در مکتب سلوک تن و روان و اشاراتی به مشایعت موسی با خضر

دیدگاه مکتب سلوک تن و روان به دو مقوله استعداد و تلاش

تشخیص مربی حقیقی از غیرحقیقی

تعالیم نظری و عملی در مکتب سلوک تن و روان

جایگاه قلب صنوبری در مکتب سلوک تن و روان

استعداد جوهری سالک

خراسان بزرگ قسمت هفتم

خراسان بزرگ قسمت هشتم

خراسان بزرگ قسمت نهم

بررسی تاریخچه سماع در تصوف

علم‌الابدان را چگونه می‌توان آموزش دید؟

تشریح مقام طلب و معنای دین

فریدون و ضحاک

آغاز منور شدن حواس سالک به نور غیب و تعریف سلوک

حضرت شاه نعمت‌الله ولی چگونه وقایع بعد از رحلت خود را پیش‌بینی فرمودند؟

چه ارتباطی میان رخدادهای امروز و پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله ولی است؟

تفاوت پیشگویی‌های حضرت شاه نعمت‌الله نسبت به وقایع آینده با دیگر پیشگویی‌ها در چیست؟