یادبود شهید درویش مهندس وحید بنانی

۴۲۱

جریده ثبت گلستان 

بنام یزدان پیروزگر

خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند

 حالا ان شاءالله خداوند به همه ما فقرا این محبت رو بکند و به ما این اجر رو بدهد. یک راهش هم اینست که از کسانی که به این اجر رسیده اند تقدیر کنیم و یادشان میکنیم ، اینست که به یاد این مرحوم که در ضمن مبارزه با ظلم و ستم شهید شد یک فاتحه ای بخوانیم.

دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱۳ شهریور برابر است با سالروز به خون غلتیدن شهید درویش وحید بنانی. کسی که جانِ شیرین را در راه دوست تقدیم کرد و هنگامیکه بسوی مجلس ذکر خدا می‌رفت، با شلیک گلولهٔ سپاهیان دجال، در ورودی شهر کوار زخمی، و پس از ساعاتی جان باخت.

پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش نمی هراسد.

حمله به اهل تصوف در حکومت جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست و از ابتدای بقدرت رسیدن این سیستم دست نشاندهٔ فاسد، اصلی بوده که بمرور تکامل یافته و در هر دوره‌ای شکلی تازه و سازمان‌یافته‌تری بخود گرفته و برحسب شرایط و سیاست‌های حکومت، روش برخورد نیز تغییر کرده و با پروژه نفوذ و کودتای گلستان‌هفتم، بطور کلی آن روش‌های پیشین و سیاست‌هایی که وجود داشت تغییر کرد و با پروژهٔ عبور از دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، فصل جدیدی را برای «مصادرهٔ» تصوف و استفادهٔ ابزاری از آن باز کردند که بدون همکاری افراد شناخته شد و فعال، از داخل سلسله؛ امری محال بود…!

از آنجایی که بارها در این مدت به این موضوعات بصورت نوشتاری پرداخته شده، امروز از اینگونه نوشتن صرف نظر کرده و تنها یاد جوانمرد درویش وحید بنانی را، و همه آنانی که در راه عشق جانبازی کردند، و در برابر ضحاک دوران و دستگاه خونزیزش ایستادگی نمودند و جانب دوست را داشتند، با سخنان گوهربار دکترتابنده، گرامی می‌داریم و بر ماست که یاد و نامشان را زنده نگه داریم و به هر بهانه‌ای و در هر جایی، از جوانمردی آنان و ستمگری‌های دجال بگوییم.

بخشی از فرمایشات دکترتابنده درباره شهادت وحید بنانی و فقرای آن دیار (مجلس صبح جمعه ۶ آبان ۱۳۹۰  و مجلس صبح چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰)  : 

برادران و خواهران ما در کوار فارس نزدیک شیراز؛ این روزها، خب پس از گرفتاری‌ها امروز عزادار هم هستند برای اینکه دیشب یا دیروز آقای وحید بنائی که زخمی شده بود و بیمارستان بود، مرحوم شد خدا انشاء الله که رحمتش کند و اجر خودش را هم بدهد و اما اجر خودش هم دو چیزست: یکی اینکه در آن بالا که هست الآن، بهترین موقعیت را خدا به او بدهد چون خدا وعده داده برای شهدا (شهدا یعنی کسانی که در راه عقیده کشته می شوند) همان فرمایشی که منصوب به حضرت امام حسین (ع) و گویی اینکه بعضی می گویند مال آن حضرت نیست ،خوب مال یکی از شاگردان و پیروان حضرت باشد، بوی آن حضرت را می دهد که می ّ فرماید: «ان الحیاه عقیدٌه و جهاد»، زندگی داستان عقیدۀ محکمیست و کوشش در راه آن عقیده و در واقع سرنوشتی که خداوند برایشان مقرر کرده بود را خواستند و به دست دشمنان دین محقق شد. سرنوشت را خدا ِ مقرر کرده بود، خداوند سر نوشتشان را به دست یزید داد گفت تو اجرا کن. چرا؟ چون دوستان حضرت پاک و صاف بمانند، وزر و وبال و هر چه هست به گردن دشمنان بیفتد.

 پیکر شهید وحید بنانی
پیکر شهید وحید بنانی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

Voir cette publication sur Instagram

 

🔻یادبود شهید درویش مهندس وحید بنانی بنام یزدان پیروزگر خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند حالا ان شاءالله خداوند به همه ما فقرا این محبت رو بکند و به ما این اجر رو بدهد. یک راهش هم اینست که از کسانی که به این اجر رسیده اند تقدیر کنیم و یادشان میکنیم ، اینست که به یاد این مرحوم که در ضمن #مبارزه با ظلم و ستم #شهید شد یک فاتحه ای بخوانیم. #دکترنورعلی_تابنده #مجذوبعلیشاه ۱۳ #شهریور برابر است با سالروز به خون غلتیدن شهید درویش وحید بنانی. کسی که جانِ شیرین را در راه دوست تقدیم کرد و هنگامیکه بسوی مجلس ذکر خدا می‌رفت، با شلیک گلولهٔ سپاهیان دجال، در ورودی شهر کوار زخمی، و پس از ساعاتی جان باخت. 🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺 پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند، از ویرانی لانه اش نمی هراسد. حمله به اهل تصوف در حکومت جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست و از ابتدای بقدرت رسیدن این سیستم دست نشاندهٔ فاسد، اصلی بوده که بمرور تکامل یافته و در هر دوره‌ای شکلی تازه و سازمان‌یافته‌تری بخود گرفته و برحسب شرایط و سیاست‌های حکومت، روش برخورد نیز تغییر کرده و با پروژه نفوذ و کودتای گلستان‌هفتم، بطور کلی آن روش‌های پیشین و سیاست‌هایی که وجود داشت تغییر کرد و با پروژهٔ عبور از دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، فصل جدیدی را برای «مصادرهٔ» تصوف و استفادهٔ ابزاری از آن باز کردند که بدون همکاری افراد شناخته شد و فعال، از داخل سلسله؛ امری محال بود…! از آنجایی که بارها در این مدت به این موضوعات بصورت نوشتاری پرداخته شده، امروز از اینگونه نوشتن صرف نظر کرده و تنها یاد جوانمرد درویش وحید بنانی را، و همه آنانی که در راه عشق جانبازی کردند، و در برابر ضحاک دوران و دستگاه خونزیزش ایستادگی نمودند و جانب دوست را داشتند، با سخنان گوهربار دکترتابنده، گرامی می‌داریم و بر ماست که یاد و نامشان را زنده نگه داریم و به هر بهانه‌ای و در هر جایی، از جوانمردی آنان و ستمگری‌های دجال بگوییم. بخشی از فرمایشات دکترتابنده درباره شهادت وحید بنانی و فقرای آن دیار برادران و خواهران ما در کوار فارس نزدیک شیراز؛ این روزها، خب پس از گرفتاری‌ها امروز عزادار هم هستند برای اینکه دیشب یا دیروز آقای وحید بنائی که زخمی شده بود و بیمارستان بود، مرحوم شد خدا انشاء الله که رحمتش کند و اجر خودش را هم بدهد و اما اجر خودش هم دو چیزست: یکی اینکه در آن بالا که هست الآن، بهترین موقعیت را خدا به او بدهد چون خدا وعده داده برای شهدا….. @jaridehsabtegolestan

Une publication partagée par 🏹جریده ثبت گلستان🏹 (@jaridehsabtegolestan) le