قسمت اول از مجموعه پرسشها از عضو حقوقدان نمایندگان اربعه افتخاری

۴۴۶

قسمت اول از مجموعه پرسشهای مطرح شده از دکتر غلامرضا هرسینی عضو حقوقدان نمایندگان اربعه

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi