انسان مغناطیسی؛ جلسه اول

۵۵۶

این مجموعه گفتار سلسله آموزه‌هایی است که در راستای «وظیفه مستقل معرفی واقعیت عرفان» محوله از سوی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به دکتر سیدمصطفی آزمایش برای علاقه‌مندان و مشتاقان تشریح می‌گردد.

انسان مغناطیسی و مغناطیس انسانی یعنی چه؟ مغناطیس نیرو حیاتی چیست؟ پیرامون میدان مغناطیسی اطراف موجود زنده چه می دانیم؟ تأثیر انرژی حیاتی روان بر جسم چیست؟

اشارات اشعار :

 غزلیات دیوان شمس مولانا :
ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند

 فردوسی :
نشیم تو فرخنده گاه منست
دو پر تو فر کلاه منست

گفتارها و آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

در همین رابطه :

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نخست

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه سوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه چهارم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه پنجم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه ششم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هفتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هشتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه یازدهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوازدهم