انسان مغناطیسی؛ جلسه دوم

۶۶۶

راز تعلیم و تربیت چیست؟ پایه نظریات و تحقیقات علمی مسمر (Mesmer) چیست؟ دیدگاه عرفا و شخصیت‌های مؤثر تاریخی معاصر، نظیر دکتر نورعلی تابنده پیرامون نظریات علمی چیست؟ چه متدهایی موجود است که شخص از طریق تقویت آن، نیروی شفابخش را در خود فعال کند و بتواند ارتباطی میان عوالم فیزیک و متافیزیک برقرار سازد؟ چگونگی بکارگیری نیروی متافیزیک از طریق اتصال به نیروهای کیهانی برای ایجاد تغییر در دنیای پیرامون و بویژه مناسبات اجتماعی.

اشارات آیات قرآن مجید:

سورهٔ بقره:
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکَهِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ ﴿۳۱﴾

سوره طه:
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضَى إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

اشارات اشعار:

لسان‌الغیب حافظ شیرازی:
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

مولانا:
چون برآید آب یم با آب خم
خم ز دریاها برآرد اشتلم

گفتارها و آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

مجموعه جدید از همین سری : 

انسان مغناطیسی؛ جلسه اول

در همین رابطه :

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نخست

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه سوم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه چهارم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه پنجم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه ششم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هفتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه هشتم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه نهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه یازدهم

معرفی واقعیت عرفان؛ جلسه دوازدهم