نهضت مقاومت ملی حسن صباح

نقش امام محمد غزالی در تئوریزه کردن حکومت اسلامی.

۴۱۴

نقش امام محمد غزالی در تئوریزه کردن حکومت اسلامی.

تاریخ تحولات اجتماعی در دوران خلافت عباسیان.

از نهضت مقاومت ملی حسن صباح چه می‌دانید؟

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

اشارات اشعار:
گلستان سعدی، باب هفتم در تأثیر تربیت

بیار آنچه داری ز مردی و زور
که دشمن به پای خود آمد به گور

اشارات آیات قرآن مجید:

سورهٔ آل‌عمران:
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ﴿۲۶﴾

در همین رابطه : 

ماه نخشب ؛ قسمت نخست

ماه نخشب؛ قسمت دوم

ماه نخشب؛ قسمت سوم

اثر و جنبش دادخواهی حسن صباح