«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

۷۹۰
کشفیات باستانشناسی از تمدن سومر و کشفیات زبانشناسی از زبانی که سومریان شش هزار سال پیش به آن تکلم میکردند و کشف کتابخانه آشور بنی پال و کتابخانه های کهن متعلق به چندهزارسال قبل در بین النهرین و جنوب غربی ایران و دستیابی به اساطیر حک شده بر روی لوح های سنگی تحول بزرگی در درک راز قصص انبیاء در متون مقدس در یهودی ـ مسیحی ـ اسلامی ایجاد کرده است