واکاوی دلایل دشمنی با دکتر نورعلی تابنده

قسمت یازدهم برنامه در جستجوی حقیقت؛ واکاوی دلایل دشمنی با دکتر نورعلی تابنده

۴۴۰

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – در قسمت یازدهم از مجموعه برنامه های «در جستجوی حقیقت» افشین ساجدی حقوقدان و عضو کمیته حقیقت‌یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده، به بررسی نقش و جایگاه دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه در تحولات تاریخی پیش و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ پرداخته می شود.

دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی یکی از پرجمعیت طرایق صوفیانه در ایران بود که در سوم دیماه یکهزار و سیصد و نود و هشت خورشیدی در حالی که بیش از دو سال بود در «حبس خانگی» به سر می برد، به طرز بسیار مشکوکی دار فانی را وداع گفت.

از دکتر نورعلی تابنده، بعنوان مدافع حقوق بشر، حقوقدان مبارز و سیاستمدار یاد می شود که بخش اعظمی از عمر خود را صرف دفاع از حقوق انسانها نمود و در راه آزادگی و انسانیت بر عقاید خود استمرار بخشید تا آنکه بر اثر توطئه نهادهای حکومتی و با همدستی و خیانت عده ای از نزدیکان «نمایندگان اربعه افتخاری» به حصری دو ساله گرفتار آمد و سرانجام در سوم دیماه به طرزی بسیار مشکوک درگذشت.

لازم به ذکر است که بیش از هفت ماه است که دراویش گنابادی، کمپینی با نام «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» راه اندازی کرده اند که هدفش روشنگری پیرامون زوایای تاریک «درگذشت مشکوک» دکتر تابنده، دو سال «حبس خانگی» وی و شرایط «غیر استاندارد» کنونی سلسله گنابادی است.

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه : 

قسمت دوم «در جستجوی حقیقت»: بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده

قسمت سوم «در جستجوی حقیقت»؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد  

قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت؛ « قوس فعالیتهای حسینعلی کاشانی، یکی از «نمایندگان حکومتی» در سلسله گنابادی، از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی»

قسمت ششم برنامه در جستجوی حقیقت؛ «مکتب درویشی قابل تفکیک نیست»