بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

۱,۰۹۶

گرد خود بچرخد و به تکرار مانترای «اوم» به روشی که «سادو» معین می فرماید مشغولی ورزد تا انخلاع حاصل گردد.

 

View this post on Instagram

 

اسرار پرنوی اوم

A post shared by چرخ سیمرغ (@charkhe_siimorgh) on

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن