تبعیض ها و بدعت ها

۱,۲۰۹

با تحمیل حصر خانگی به قطب دراویش گنابادی دکتر نورعلی تابنده تلاش بسیاری صورت گرفت تا صدای ایشان به دلیل ممنوعیت ناشی از حصر شنیده نشود.

 پس از مدتی تصمیم بر آن گرفته شده که ممنوعیت را تبدیل به محدودیت کرده و به دکتر نورعلی تابنده تریبونی داده شود تا ایشان منویات و خواستهایی را که برخلاف میل باطنی شان بود ابراز کنند!

وقتی ایشان مقاومت ورزیدند و کوتاه نیامدند، از یکسو تریبون را از ایشان گرفتند و از سوی دیگر مانع ضبط و انتشار فرمایشاتشان شدند.

اعتراض پیروان و ارادتمندان پیر طریقت گنابادی باعث شد تا کسانیکه تلاش می کردند صدای دکتر تابنده شنیده نشود اینبار بلندگو در اختیار ایشان قرار دادند، اما با دادن قرص های خواب آور و بیهوشی شرایطی را فراهم کردند که تأثیر داروها، همزمان با حضور علاقه مندان به وی ، پیروانش را از شنیدن سخنرانی های وی محروم میکرد.

در اپیزود پایانی وقتی دیدند که دکتر نورعلی تابنده را نمی توانند خاموش کنند، حنجره ایشان را دریدند.

در همین زمان یعنی دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

آقای حسینعلی کاشانی به خیالی آسوده از این شهر به آن شهر سفر می کرد و با ساز و دهل مورد استقبال قرار می گرفت، در منابر و تریبون ها از پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات ضبط صوت و تصویر برخوردار بود و صدایش از طریق باکیفیت ترین دستگاهها ضبط میشد و در سراسر شبکه های اجتماعی وابسته به طریقت گنابادی منتشر می گردید.

پاسخگو باشید.

کاری از کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

در همین رابطه بیشتر بدانیم : 

ویژه برنامه شبکه جهانى کلمه؛ «بررسى عوامل منجر به درگذشت دکتر نورعلى تابنده در پی دو سال حصر خانگى»

تأملاتی پیرامون افول وضعیت سلامتی و رحلت حضرت آقای مجذوبعلیشاه

حافظه تاریخی؛ تاسوعای حسینی و آنچه بر پیر طریقت گنابادی گذشت

خیانت های حسینعلی کاشانی در تخریب جایگاه قطب سلسله؛ سند شماره دو

شبهاتِ موجود در یک اجازهٔ نماز که حاشیه‌ٔ آن، فراتر از فرمان اقامهٔ نماز است

تأملی در اجازهٔ فقری آقای آقاملکی

بازنشر : «بروز بحران؛ نگاهی به هشدارهای دکتر نورعلی تابنده نسبت به توطئه ها علیه فرامین و اعلامیه های ایشان»