اطلاعیه شماره ۸ کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۱,۱۰۵

اطلاعیه شماره ۸

در هفت اطلاعیه همراه با دو بیانیه فوری، شرحی از نحوه مدیریت و پیشبرد اهداف کمپین دادخواهی دکتر تابنده را بصورت گزارش در اختیار علاقه مندان، ارادتمندان و پیروان دکتر نورعلی تابنده قرار دادیم.

در اطلاعیه شماره هفت با توجه به مرحله دوم کمپین دادخواهی از کلیه عزیزانی که قصد حمایت از این کمپین دادخواهی برای روشن شدن حقیقت و کشف ابعاد مبهم و مشکوک پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده را دارند تقاضا نمودیم پیامهای خود را در راستای چارچوب های تعریف شده در اطلاعیه مزبور ارسال دارند.

متأسفانه در مواردی شاهد بودیم که پیامهای ارسالی به کمپین با رعایت نکات مورد نظر نبوده و این امرمنجر به تأخیر یا معذوریت انتشار برخی از پیامها شده است؛ چرا که در تنظیم آن پیامها، به جای سؤال از نمایندگان اربعه و یا سرتیم پزشکی دکتر نورعلی تابنده، سؤالات یا مقولاتی را خطاب به دیگر اشخاص مدّنظر قرار میدادند و ارسال می داشتند.

خدمتگزاران کمپین درخواست میکنند که کسانی که برای حمایت از کمپین دادخواهی پیامهای صوتی و تصویری و نوشتاری تهیه مینمایند مواردی به شرح زیررا رعایت نمایند:

اولا- از محکوم یا متهم کردن و صدور حکم برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خودداری نمایند.

ثانیاً-از حامیان و عزیزان مجددا خواهش می کنیم برای ارسال پرسش های خود از لحن بسیار محترمانه استفاده نموده و به طور مؤدبانه سؤالات خود را مطرح نمایند تا ما هم افتخار بازنشر و انعکاس آن را داشته باشیم.

ثالثاً- توجه داشته باشند که این کمپین به هیچ وجه مطالبات سیاسی ندارد، بنابراین از حامیان، حق طلبان و حقیقت جویان تقاضا می شود که پیامی ارسال نفرمایید که جنبه سیاسی داشته باشد و درنتیجه خصلت سیاسی بودن در زمره اهداف این کمپین ادغام شود.چرا که از انتشار چنین پیامهایی به شدت معذوریم.

در پایان مجددا یاد آوری میکنیم که مخاطبان «کمپین دادخواهی» ( ونه چیز دیگر امثال خونخواهی و غیره) فقط آقایان نمایندگان محترم اربعه (ونه خمسه یا سته یا سبعه یا غیره ) و تیم پزشکی جناب آقای تابنده در بیمارستان مهر میباشد.

با ابراز قدردانی از حمایتهای بیدریغ جستجوگران حقیقت

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

 

View this post on Instagram

 

🔵 اطلاعیه شماره ۸ کمپین دادخواهی دکتر تابنده در هفت اطلاعیه همراه با دو بیانیه فوری، شرحی از نحوه مدیریت و پیشبرد اهداف کمپین دادخواهی دکتر تابنده را بصورت گزارش در اختیار علاقه مندان، ارادتمندان و پیروان دکتر نورعلی تابنده قرار دادیم. در اطلاعیه شماره هفت با توجه به مرحله دوم کمپین دادخواهی از کلیه عزیزانی که قصد حمایت از این کمپین دادخواهی برای روشن شدن حقیقت و کشف ابعاد مبهم و مشکوک پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده را دارند تقاضا نمودیم پیامهای خود را در راستای چارچوب های تعریف شده در اطلاعیه مزبور ارسال دارند. متأسفانه در مواردی شاهد بودیم که پیامهای ارسالی به کمپین با رعایت نکات مورد نظر نبوده و این امرمنجر به تأخیر یا معذوریت انتشار برخی از پیامها شده است؛ چرا که در تنظیم آن پیامها، به جای سؤال از نمایندگان اربعه و یا سرتیم پزشکی دکتر نورعلی تابنده، سؤالات یا مقولاتی را خطاب به دیگر اشخاص مدّنظر قرار میدادند و ارسال می داشتند. خدمتگزاران کمپین درخواست میکنند که کسانی که برای حمایت از کمپین دادخواهی پیامهای صوتی و تصویری و نوشتاری تهیه مینمایند مواردی به شرح زیررا رعایت نمایند: اولا- از محکوم یا متهم کردن و صدور حکم برای اشخاص حقیقی یا حقوقی خودداری نمایند. ثانیاً-از حامیان و عزیزان مجددا خواهش می کنیم برای ارسال پرسش های خود از لحن بسیار محترمانه استفاده نموده و به طور مؤدبانه سؤالات خود را مطرح نمایند تا ما هم افتخار بازنشر و انعکاس آن را داشته باشیم. ثالثاً- توجه داشته باشند که این کمپین به هیچ وجه مطالبات سیاسی ندارد، بنابراین از حامیان، حق طلبان و حقیقت جویان تقاضا می شود که پیامی ارسال نفرمایید که جنبه سیاسی داشته باشد و درنتیجه خصلت سیاسی بودن در زمره اهداف این کمپین ادغام شود.چرا که از انتشار چنین پیامهایی به شدت معذوریم. در پایان مجددا یاد آوری میکنیم که مخاطبان «کمپین دادخواهی» ( ونه چیز دیگر امثال خونخواهی و غیره) فقط آقایان نمایندگان محترم اربعه (ونه خمسه یا سته یا سبعه یا غیره ) و تیم پزشکی جناب آقای تابنده در بیمارستان مهر میباشد. https://t.me/infosufi/8768 با ابراز قدردانی از حمایتهای بیدریغ جستجوگران حقیقت 🗓 جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ 🔗 لینک سایت 🖊 اطلاعیه شماره ۷ 🖊 بیانیه فوری 🖊 اطلاعیه شماره ۶ 🖊 اطلاعیه شماره ۵ 🖊 اطلاعیه شماره ۴ 🖊 اطلاعیه شماره ۳ 🖊 اطلاعیه شماره ۲ 🖊 اطلاعیه شماره ۱ #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمپین_دادخواهی 🔷@info.sufi

A post shared by اینفوصوفی (@info.sufi) on

اطلاعیه شماره ۱ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده