قسمت سوم؛ تاریخچه تکوین سماع دَوَرانی و ویژگیهای آن

۱,۲۱۸

واژه رقص در فرهنگ و ادب فارسی ؛ در اصطلاح موسیقایی رقص حرکات موزون بدن با وضعیت های مختلف و متوالی و موزون سر و گردن و سینه و دستها و پاها هماهنگ با موسیقی ای که نواخته می شود، گفته می‌شود.
کسی که با آهنگ به گردش در می آید احوال و احساسات درونی خودش را به زیبایی هرچه تمامتر بیان می کند ، ارائه می دهد.
اصولی وجود دارد مانند دست افشاندن، پای کوفتن ، آستین زدن یا آستین افشاندن.
در اصطلاحات اهل تصوف واژه رقص زیاد بکار گرفته شده است اما به معنی سماع دَوَرانی است، یعنی چرخی که چرخنده و سماعگر هماهنگ با موسیقی ای که می شنود انجام می دهد. رقص سماع مقصود همان چرخ است؛ مقصود سماع دَوَرانی است.

مجموعه آموزه های : دکتر سیدمصطفی آزمایش

پخش : اندیشکده سما

انتشار : چرخ سیمرغ

 

Voir cette publication sur Instagram

 

واژه رقص در فرهنگ و ادب فارسی ؛ در اصطلاح موسیقایی رقص حرکات موزون بدن با وضعیت های مختلف و متوالی و موزون سر و گردن و سینه و دستها و پاها هماهنگ با موسیقی ای که نواخته می شود، گفته می‌شود. کسی که با آهنگ به گردش در می آید احوال و احساسات درونی خودش را به زیبایی هرچه تمامتر بیان می کند ، ارائه می دهد. اصولی وجود دارد مانند دست افشاندن، پای کوفتن ، آستین زدن یا آستین افشاندن. در اصطلاحات اهل تصوف واژه رقص زیاد بکار گرفته شده است اما به معنی سماع دَوَرانی است، یعنی چرخی که چرخنده و سماعگر هماهنگ با موسیقی ای که می شنود انجام می دهد. رقص سماع مقصود همان چرخ است؛ مقصود سماع دَوَرانی است. #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #سلوک_تن_و_روان #یوگا #نماز #عرفان #خودشناسی #خداشناسی #چشم_سوم #سماع #یوگا #مراقبه #مدیتیشن #رقص_سماع #spiritualcoach #yoga #yogapractice #yogateacher #school_of_the_substantial_evolution_path #thirdeye #sama_academia #andishkadesama #dr_seyed_mostafa_azmayesh

Une publication partagée par اندیشکده سما (@andishkadesama) le

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش نخست ؛ «از خود به خود با خود!»

بخش دوم ؛ «در جستجوی خدا»

بخش سوم ؛ «برون فکنى یا پراندن جان از چله کمان دل»

بخش چهارم؛ «واژه نامه اوپانیشاد»

بخش پنجم؛ «اسرار سلوک و کردار نیک»

بخش ششم؛ «تکنیکهای روزانه برای تطهیر بدن»

بخش هفتم؛ «دَوَرانِ کژدُم »

بخش هشتم؛ «آجنا چاکرا یا چشم سوم»

بخش نهم؛ «چاکرای بیندو» و روش بیدار کردن آن

بخش دهم؛ اسرار پرنوی «اوم»

بخش یازدهم ؛ پرنو اعظم در آسانای لاک پشت

بخش دوازدهم ؛ پادم آسانا مراقبه انفاسی «رشد آجناچاکرا»

بخش سیزدهم؛ «پادم آسانا» تمرکز ذهن، ضبط نَفَس و تمرکز بر زمزمه قلب 

بخش چهاردهم؛ سیمرغ و شاگرد

بخش پانزدهم؛ آماده کردن بدن برای مراقبه در موقعیت نیلوفر

بخش شانزدهم؛ «جستجوی مربی کاردان»

بخش هفدهم؛ هفت مقدمه برای فعال کردن چاکرای ششم یا آجنا چاکرا

بخش هجدهم؛ «صبر و ثبات قدم در مراحل سلوک تن و روان»

بخش نوزدهم؛ «راز و رمز ارتباط میان آدم صفى الله و هندوستان»

بخش بیستم؛ ضرورت فعال کردن چشم سوم در مکتب سلوک انشائی‌ تن‌ و روان

بخش بیست و یکم؛ آمادگی‌های مقدماتی برای سلوک

بخش بیست و دوم؛ «نماز فارسی و نماس هندی»

بخش بیست و سوم؛ ادراک و معرفت فراحسی

بیست و چهارم؛ اهمیت بازکردن چشم سوم بر اثر ممارست و ورزیدگی

بیست و پنجم؛ هدف از بازکردن چشم سوم چیست؟

بیست و ششم؛ نیروی جاذبه و باز کردن چاکراها

بیست و هفتم؛ تاریخچه‌ای مختصر از «مکتب انشائی سلوک تن و روان» در بستر تحول جوهری

«سماع»؛ رکن اساسى سیرتحول انشائى جوهرى در مکتب سلوک تن و روان

قسمت دوم؛ تاریخچه تکوین «سماع دَوَرانی»

سماع دَوَرانی و انواع آن